Wereldwijd de meest waardevolle award voor effectieve en bewezen marketingcommunicatie. Georganiseerd door de VIA & BVA

Effie bekroonde case

Terug

Gedragscampagne - Effie Awards 2012 - zilver

Alle aandacht voor nabestaanden

Effie bekroning

zilver

2012

Opdrachtgever(s)

Monuta

Bureau('s)

N=5
KONG

In het kort

We hebben bewezen dat een relevant inzicht direct gevolgen heeft voor sales. Het inzicht dat de emotie primair bij de nabestaanden ligt om het merk relevant te maken in combinatie met de strikte scheiding tussen emotie en ratio (men wil niet nadenken over de eigen dood als het gaat om sales) heeft er voor gezorgd dat zowel de merk- als verkoopdoelstellingen (+ 430%); ruimschoots gerealiseerd werden. Daarmee hebben we bovendien een bewezen mechanisme in handen om dit succes verder uit te bouwen de komende jaren.

Juryrapport

Monuta wil meer uitvaartverzekeringen zelf verkopen omdat er een verbod komt op het ontvangen van provisies door tussenpersonen. Onder de jongere doelgroep, kopers van uitvaartverzekeringen, bestaat echter nauwelijks gevoel voor deze verzekeringen. Het bedrijf begreep dat de focus moet liggen op de nabestaanden en niet op de verzekerde. En dat emotie daarin belangrijker lijkt dan ratio. Twee tv-commercials verbeelden het emotioneel proces van keuzes maken na een overlijden.

Een mooie case die getuigt van lef: Monuta heeft het aangedurfd om als uitvaartverzekeraar te kiezen voor een emotionele, communicatieve strategie. Met sterke commercials als ‘welke jurk droeg mama het liefst?’, komt de boodschap echt binnen. Het creatieve werk tilt de case op.

Waar andere uitvaartverzekeraars kiezen voor sales campagnes, heeft Monuta de bijzondere stap gezet om met een vrij fors budget te kiezen voor creatieve communicatie. De jury prijst de strategie om de focus te verschuiven van de verzekerden naar de nabestaanden. In het brein van de consument wordt iets veranderd, dat is belangrijk.

De jury ziet dat de top of mind-awareness van Monuta goed is gestegen, maar heeft teveel discussie over de casebeschrijving, over het ambitieniveau van de doelstellingen en over de relatie met de resultaten, om er goud van te maken. De jury is er wel van overtuigd dat deze patroondoorbrekende case Zilver verdient.

Sluit

Contactgegevens

T. 06 - 520 909 80

VIA kantoor
Weesperplein 4b
1018 XA Amsterdam

Sluit

Typen om te zoeken

Sluit

Ben jij je inloggegevens kwijt?