Wereldwijd de meest waardevolle award voor effectieve en bewezen marketingcommunicatie. Georganiseerd door de VIA & BVA

Effie bekroonde case

Terug

Bewustwordingscampagne - Effie Awards 2011 - brons

Nederlandse Hartstichting, 6 minuten

Effie bekroning

brons

2011

Opdrachtgever(s)

Nederlandse Hartstichting

Bureau('s)

Publicis

In het kort

Het doel was duidelijk: mensenlevens redden. De communicatieve uitdaging was het behapbaar maken van de complexiteit van wat we mensen vragen. De strategie was het introduceren van een 6-minuten 'merk' als bindend element voor alle (deel)boodschappen en deze vervolgens zo helder mogelijk creatief invullen. Het resultaat was meer dan we durfden te hopen: een verdubbeling van de overlevingskans voor mensen die buiten het ziekenhuis worden getroffen door een hartstilstand."

Juryrapport

Een mooie, redelijk traditionele case waarin een moeilijk onderwerp, waarop niemand zit te wachten, overtuigend wordt neergezet.

Er is veel waardering voor de gekozen strategie om niet de medische insteek van hartstilstand te kiezen, maar ‘6 minuten’. En deze 6 minuten ook als afzender te laten fungeren en niet de Hartstichting. Dit is niet alleen gedurfd, maar bewijst zich uiteindelijk ook zeer effectief.

De resultaten zijn meer dan uitmuntend te noemen en dat met name dankzij de communicatie. Na de campagne kent 94% van alle Nederlanders boven de 18 jaar de cruciale tijdslimiet van 6 minuten.

De communicatie was impactvol en consistent en de resultaten op het vlak van aanmelding zijn zonder meer indrukwekkend.

Overigens lijkt de case niet in alle opzichten volledig uitgewerkt. Zo wordt niet ingegaan op de  relatie tussen deze campagne en de PR eromheen. Een samenwerking met het PR bureau bij het indienen van deze case zou geholpen kunnen hebben. Ook valt naar het oordeel van de jury niet uit te sluiten dat ook de brede beschikbaarheid van AID’s zijn invloed heeft gehad op de resultaten zoals beschreven. Tot slot sneeuwen de positieve kanten van de case hier en daar onder in alle aangehaalde subdoelstellingen en resultaten.

Sluit

Contactgegevens

T. 06 - 520 909 80

VIA kantoor
Weesperplein 4b
1018 XA Amsterdam

Sluit

Typen om te zoeken

Sluit

Ben jij je inloggegevens kwijt?