Wereldwijd de meest waardevolle award voor effectieve en bewezen marketingcommunicatie. Georganiseerd door de VIA & BVA

113 Online Training Suïcidepreventie

Terug

Maatschappelijk - Effie Awards 2020

113 Online Training Suïcidepreventie

Opdrachtgever

113 Zelfmoordpreventie

Bureau('s)

Popcorn Stories
Animaak
Digitpaint
Soulcreatives
Booming

Samenvatting

2a. 

113 Online Training Suïcidepreventie  

 

2b. 

Niemand sterft radeloos en eenzaam door zelfmoord.

 

2c. 

Suïcidale gedachten van mensen worden vaak onvoldoende herkend door de sociale omgeving. 

 

2d. 

Een gratis online training waarbij mensen leren om suïcidale gedachten bij anderen te herkennen en daar vervolgens naar te handelen. 

 

2e. 

Een online trainingsplatform waarop tot nu toe 16.942 trainingen gestart zijn. 

 

2f. 

Via een laagdrempelig online product wordt een zeer zwaar thema bespreekbaar gemaakt voor het grote publiek. Naast video's met mensen die over hun eigen ervaringen vertellen, waardoor het publiek op emotioneel niveau geraakt wordt, is de kern van de training een interactieve video waarbij gebruikers zelf moeten kiezen welke kant het verhaal op gaat. Deze insteek van de training is uniek in het veld.
De doelstelling was om in 2020 10.000 trainingen te starten. In juli waren dit er al ruim 16.000. 

Kenmerken

Merknaam + issue/product/service
113 Zelfmoordpreventie. Zelfmoord komt het vaakst voor onder mannen van middelbare leeftijd.
Campagneperiode
14-01-2020 t/m 30-06-2020

Uitgangspositie

Een overzicht van het concept & plan

5a.

Het creatieve concept moest herkenbaar zijn en daarnaast ook de doelgroep activeren om te praten over het onderwerp. Voor de campagne hebben we ervoor gekozen om te werken met een voetbalkleedkamer, bij uitstek een plek van masculiniteit: een plek waar je vaak niet echt de kans krijgt om over gevoelens te praten. Doordat de persoon in kwestie vooral een gesprek met zichzelf voert, pakken we de aandacht. Zodra de hoofdpersoon uit zijn gedachten wordt getrokken door één van zijn teamgenoten, zijn we terug in een herkenbare 'mannelijke' setting waar geen plek is om je zwakheden te tonen. Als de persoon in kwestie wegloopt uit de kleedkamer is het niet duidelijk hoe dit gaat aflopen. De kijker wordt vervolgens aan het denken gezet met de zi…

Lees verder

Ambitie

Welke uitdaging & ambitie ligt aan de basis van de campagne?

3a.

Wereldwijd sterven bijna 800.000 mensen door suïcide. In Nederland komt dat neer 1.900 zelfmoordgevallen per jaar, dus zo'n 5 per dag.
Onder jongeren van 10-25 is suïcide zelfs de grootste doodsoorzaak. Bij elke zelfmoord worden ongeveer 135 mensen getroffen. Dit komt neer op 108 miljoen nabestaanden wereldwijd die jaarlijks worden getroffen door zelfmoord, en voor Nederland ruim 250.000 mensen per jaar. Zie voor meer data de bijlage 'SUICIDE FACTS AND FIGURES

 

3b.

Het bespreekbaar maken van mentale gezondheidsproblemen en suïcidale gedachten is hard nodig. Toch ervaren 2 op de 3 Nederlanders het onderwerp suïcide als een groot taboe. Het grootste probleem vinden we bij de groep mannen tussen de 40-70. In deze groep vinden 4 van elke 10 …

Lees verder

Strategie

Welke inzichten en keuzes gaven sturing aan de activiteiten?

4a.

De kwetsbare doelgroep, middelbare mannen, bereik je niet goed via media-kanalen. Zeker niet als ze zich al enigszins hebben afgesloten voor de buitenwereld. Verandering in de situatie moet teweeg gebracht worden door de directe omgeving, oftewel de naasten. Zij moeten dan ook aangesproken worden en aangemoedigd worden om in actie te komen. Zie voor data-inzichten de bijlage 'FACTSHEET SUÏCIDALITEIT ONDER MANNEN VAN MIDDELBARE LEEFTIJD'

 

4b.

De doelgroep 'naasten' is groot en bevindt zich op verschillende mediakanalen. Het was dus belangrijk om de campagne breed in te zetten. We hebben dan ook verschillende mogelijkheden getest, SEA, Facebook en bannering, maar ook juist gekeken naar partnermarketing, als in mailings naar zorginstellinge…

Lees verder

Resultaten

Een overzicht van de resultaten van de case

6a.

Het doel van deze campagne was om in 2020 10.000 gestartte trainingen op te kunnen tekenen. Eind juni waren dit er al 16.942. 
Zie voor een compleet overzicht het evaluatierapport.  

 

6b. 

In totaal zijn er met behulp van influencer marketing, partner marketing, SEA en social media ads bijna 3.000.000 impressies van de 
training geweest. Veruit de best bereikte groep op social media was de middelbare vrouwen in een relatie, de meest directe naasten van de meest
kwetsbare groep voor suïcide, de middelbare mannen. Buiten de zorgprofessionals is dit ook de groep met de meeste gestarte trainingen. 
Zie voor een compleet overzicht het evaluatierapport.  

Lees verder

Juryrapport

Ambitie

Op het onderwerp suïcide rust een groot taboe, terwijl er in Nederland toch circa 1.900 gevallen van suïcide per jaar plaatsvinden. De organisatie 113 Zelfmoordpreventie achtte het daarom hard nodig om mentale gezondheidsproblemen en suïcidale gedachten beter bespreekbaar te maken. Vooral mannen tussen de 40 en 70 jaar hebben suïcidale gedachten, dus op die groep richtte de aandacht zich primair. Dat deed de organisatie door een online Training Suïcidepreventie te ontwikkelen die naasten van mensen met dit soort gedachten in staat moest stellen de signalen beter te herkennen. Helaas zijn er geen communicatiedoelen geformuleerd, anders dan dat de online training door minimaal 10.000 mensen moest zijn gestart. Om dat aantal te kunnen halen werd de doelgroep uitgebreid: waar de training  aanvankelijk primair bedoeld was voor professionals in de zorg, is dat verbreed naar ‘heel Nederland’.

 

Strategie

Suïcidale gedachten worden vaak onvoldoende herkend door de sociale omgeving. Dat heldere inzicht leidde tot een enigszins onduidelijke strategie waarin de ‘inbedding van 113 zelfmoordpreventie in de samenleving’ de gekozen richting was, wetende dat de groep ‘naasten’ heel breed is. Het creatieve idee lijkt daar wat minder goed bij aan te sluiten: een man van middelbare leeftijd die met zichzelf een gesprek voert, in een voetbalkleedkamer vol met witte middelbare mannen. Mooi uitgewerkt, maar hoe kan dit naasten stimuleren om de online training te gaan starten? Gek genoeg bevat de online training ook vooral feiten over zelfmoord en richt die zich niet echt op het herkennen van signalen en hoe je in geval van herkenning moet handelen. En waarom eigenlijk een online training, waren er signalen dat hier behoefte aan was bij naasten? De onderbouwing voor de gemaakte keuzes ontbreekt helaas. Datzelfde geldt voor het media/middelenplan dat overigens, gezien het geringe budget, wel to-the-point was (influencer/partner marketing, social ads).

 

Resultaat

Aan het einde van de campagneperiode was de online training 16.942 gestart, ruim anderhalf keer de doelstelling. Prima dus. Maar ja, gestart. Ook afgemaakt? En stel dat iedereen die aan de training begonnen is deze heeft afgerond, wat heeft dat dan betekend voor het aanpakken van dit grote maatschappelijke probleem? Hoe dan ook, het is ook niet goed mogelijk om de link te leggen tussen enerzijds de campagne (de in zichzelf pratende man in de kleedkamer) en anderzijds het resultaat (de ruim 16.000 gestarte trainingen). Na zorgprofessionals zijn vooral ‘middelbare vrouwen in een relatie’ de training gestart, zo is te lezen in de case. Maar zijn dit dan - naast naasten van mannen tussen de 40 en 70 jaar - naasten van mannen met zelfmoordgedachten?

Suïcide is een heel zwaar thema. Deze campagne was een moedige poging om het onderwerp  bespreekbaar te maken. Communicatie inzetten om bewustwording te creëren werkt meestal ook goed. Maar of het in deze campagne van doorslaggevende invloed is geweest op het resultaat is helaas onduidelijk, daarvoor is de onderbouwing in de case te zwak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluit

Contactgegevens

T. 06 - 520 909 80

VIA kantoor
Weesperplein 4b
1018 XA Amsterdam

Sluit

Typen om te zoeken

Sluit

Ben jij je inloggegevens kwijt?