Wereldwijd de meest waardevolle award voor effectieve en bewezen marketingcommunicatie. Georganiseerd door de VIA & BVA

Beslist.nl

Terug

Gedragscampagne kort - Effie Awards 2013

Beslist.nl

Opdrachtgever

Beslist.nl

Bureau('s)

Eigen Fabrikaat

Samenvatting

Consequente communicatie over de enorm brede en diepe keuze bij beslist.nl als grootste online winkelcentrum, gecombineerd met de succesvolle sponsoring van de beslist.nl schaatsploeg hebben als katalysator gefungeerd en zijn bepalend geweest voor het succes van het business model. Slim geproduceerde en ingekochte communicatie leidt tot een bijzonder sterke groei in bekendheidscores, bezoekersaantallen en omzet. Hiermee is een grote stap gezet in het claimen van de categorie “online winkelcentrum”. Resultaat: een stijging van 33% naar 86% totale bekendheid, 90% meer bezoeken en een verdubbeling van de maandomzet binnen een jaar.

Juryrapport

Een mooi opgebouwde en geloofwaardige case met een prima strategie. De case beschrijft een spectaculaire groei in bezoeken, omzet en naamsbekendheid!

Ter vergelijking had de jury graag meer marktinformatie ontvangen. De resultaten zijn nu lastig te beoordelen daar er geen externe bronvermelding is. In deze categorie moeten toch veel marktgegevens voorhanden zijn? De context van de autonome marktgroei waar je als marktleider van profiteert, het concurrentie-umfeld en de resultaten op merkvoorkeur als driver om een hogere zoekvraag te creëren, wordt gemist.

Tot slot vraagt de jury zich af of de keuze voor sponsoring de juiste is geweest, gezien de opbouw van de resultaten zoals die gerapporteerd worden. Na activatie en televisie begint de groei pas echt. Mogelijk was het beter geweest meer focus in de case aan te brengen, bijvoorbeeld door volledig voor het medium TV te kiezen.

De jury is niet overtuigd dat het succes van Beslist.nl volledig toe te wijzen is aan de communicatiestrategie en besluit de case niet EffieWaardig.

Sluit

Contactgegevens

T. 06 - 520 909 80

VIA kantoor
Weesperplein 4b
1018 XA Amsterdam

Sluit

Typen om te zoeken

Sluit

Ben jij je inloggegevens kwijt?