Wereldwijd de meest waardevolle award voor effectieve en bewezen marketingcommunicatie. Georganiseerd door de VIA & BVA

BobSport

Terug

Gedragscampagne kort - Effie Awards 2013

BobSport

Opdrachtgever

Rijksoverheid/Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bureau('s)

N=5

Samenvatting

BobSport heeft direct invloed heeft gehad op het feitelijke gedrag van autorijdende bezoekers aan sportkantines. De sociale norm en als gevolg daarvan het waarneembaar gedrag zijn aantoonbaar beïnvloed door de campagne. De toch al positieve resultaten op landelijk niveau (5,6% meer alcoholvrije bestuurders) werden nog overtroffen in de pilotregio’s, waar de interventies bij de sportclubs plaats vonden (8,8% meer alcoholvrije bestuurders). Cruciaal is ook dat het aantal zware drinkers dat toch achter het stuur kruipt met de helft is verminderd, waardoor de kans op ernstige ongevallen aanzienlijk is afgenomen.

Juryrapport

Een ontzettend mooi gemaakte case met zowel een goed inzicht (campagne heeft draagkracht nodig in sociale omgeving), goede middelenstrategie  en een creatief mooie film. De resultaten zijn relevant en overtuigend. Verder prijst de jury de mooie initiatieven zoals het richten op de sport. De relevantie was motiverend en men weet goed in te spelen op de peerpressure.

Binnen de casebeschrijving mist de jury een aantal relevante benchmarks die niet worden vermeldt. Wat is in het verleden het effect geweest van de Bob campagne als benchmark? Waarom worden toe/afnames niet gekwantificeerd? Wat is het percentage doelgroeppersonen die de campagne heeft gezien en onthouden? Hiermee zou beter bekeken kunnen worden of communicatie de driver is geweest.

De resultaten zoals beschreven zijn niet aanwijsbaar aan de case en er zijn momenteel te veel trends die eveneens van invloed zouden kunnen zijn zoals: andere overheidsactiviteiten, schoolprogramma's, alcoholslotwetgeving! Wat is het vernieuwende wat deze campagne heeft gedaan om bij te dragen aan het succes?

De jury zou willen aanmoedigen om resultaten (onderzoek naar gedrag) te tonen op de langer termijn en benchmarks duidelijker te stellen.

Voor nu oordeelt de jury de case als niet EffieWaardig.

Sluit

Contactgegevens

T. 06 - 520 909 80

VIA kantoor
Weesperplein 4b
1018 XA Amsterdam

Sluit

Typen om te zoeken

Sluit

Ben jij je inloggegevens kwijt?