Wereldwijd de meest waardevolle award voor effectieve en bewezen marketingcommunicatie. Georganiseerd door de VIA & BVA

BuurtAED

Terug

Maatschappelijk - Effie Awards 2019 - brons

BuurtAED

Effie bekroning

brons

2019

Opdrachtgever

Hartstichting

Bureau('s)

Triple Double
We Are Blossom
Philips Benelux

Samenvatting

De Hartstichting wil van Nederland het eerste land ter wereld maken met een landelijk werkend oproepsysteem, zodat er niet onnodig mensenlevens verloren gaan. Nu er voldoende burgerhulpverleners zijn, is het van levensbelang om in de buurt voldoende aangemelde AED’s te hebben. Wij hebben een knelpunt naar een positieve oplossing getransformeerd door buurtbewoners deelgenoot te maken van problematiek én oplossing. Met uitleg, een juiste online tactiek en een concreet handelingsperspectief zijn 4.058 buurten actief geworden om gezamenlijk €1.500,- in te zamelen waardoor inmiddels al 1.485 nieuwe AED’s zijn gerealiseerd.

Kenmerken

Merknaam + issue/product/service
De Hartstichting. Issue: om van heel Nederland een 6 minutenzone te maken zijn er meer Automatische Externe Defibrillators (AED’s) per buurt/gebied nodig.
Campagneperiode
Startdatum campagne: 1 oktober 2018 | Einddatum campagne: 30 juni 2019

Uitgangspositie

Een overzicht van het concept & plan

Een van de doelen van de Hartstichting, en wereldwijd uniek, is het invoeren van één 6-minutenzone. Via een oproepsysteem worden burgerhulpverleners opgeroepen in geval van een hartstilstand in hun buurt. Als zij bij een hartstilstand binnen 6 minuten starten met reanimeren en met behulp van een AED defibrilleren verdubbelen zij hiermee de overlevingskans van het slachtoffer.

De basis voor een landelijke 6-minutenzone is een strategische aanpak die in 2016 begon met de focus op burgerhulpverleners. Eind 2015 waren er 93.972 geregistreerde Burgerhulpverleners in Nederland. Dit aantal moest stijgen tot 170.000 om de eerste stap te zetten richting een landelijk dekkende 6-minutenzone. Hiervoor is in 2016 campagne gevoerd met als resultaat 130.…

Lees verder

Ambitie

Welke uitdaging & ambitie ligt aan de basis van de campagne?

3a. Beschrijf de ambitie die was geformuleerd t.a.v. het issue, of de mate waarin mensen in beweging moest komen.


Activeer buurtbewoners om samen met elkaar hun buurt “hartveilig” te maken door de gezamenlijke aanschaf van een AED. Maak het makkelijk en laagdrempelig om een actie op te starten en succesvol af te ronden. Maak daarbij gebruik van de (daar waar aanwezige) sociale cohesie in Nederlandse buurten en het inzicht dat Nederlanders graag concreet bij willen dragen aan het veiliger maken van hun eigen omgeving.

 

3b. Welke (meetbare) communicatie-doelen moesten per wanneer bereikt worden en waarom waren die relevant voor het realiseren van de commerciële doelstellingen?

Om tot succesvolle buurtacties te komen moeten mensen bekend zijn me…

Lees verder

Strategie

Deze gegevens zijn gemarkeerd als vertrouwelijk.

Resultaten

Een overzicht van de resultaten van de case

In welke mate is de ambitie waargemaakt? Welke communicatie en maatschappelijke resultaten zijn aantoonbaar door communicatie bereikt?

 

  • De bekendheid van het oproepsysteem had als doel 55% met als resultaat 57%

(onderzoek is uitgevoerd door MarktEffect onder een doelgroep van 801 Nederlanders).

  • De als doel gestelde 3.375 gestarte acties zijn behaald met een resultaat van 4.058

(dit betekent gemiddeld 11,5 buurten in actie per Nederlandse gemeente).

  • De als doel gestelde 1.350 afgeronde acties zijn behaald met een resultaat van 1.485

(dit betekent gemiddeld 4 nieuwe AED’s per Nederlandse gemeente).

  • 60.442 buren hebben via “BuurtAED” gedoneerd aan de gestarte acties.
  • Er is een bedrag van €2.178.300,- opgehaald met deze crowdfundacties.
  • Het gemiddelde…

Lees verder

Juryrapport

 

Ambitie

Wekelijks krijgen 300 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand, meestal in, rond of in de buurt van het huis. Met een AED (Automatische Externe Defibrillator) kun je in zo’n situatie levens redden, mits binnen zes minuten de reanimatie kan starten. Eerder al voerde de Hartstichting campagne om het aantal op afroep beschikbare burgerhulpverleners die de reanimatie kunnen starten te vergroten (Effie-zilver in 2016). Door in een campagne in te zetten op een brede distributie van AED’s hoopte de Hartstichting het aantal 6-minutenzones sterk te vergroten om zo de overlevingskans van slachtoffers te verbeteren. Maar een AED kost 2.500 euro, niet een bedrag dat een buurt makkelijk kan ophoesten. Voor een groot deel van de benodigde AED’s doet de Hartstichting een beroep op het bedrijfsleven. De resterende 2.000 exemplaren moeten op een andere manier gefinancierd worden. Tweederde daarvan - waarom niet alle 2.000? - wilde de stichting met een speciale crowdfundingactie realiseren.

 

Strategie

Op het inzicht dat Nederlanders graag buurtgenoten in nood helpen en meer willen doen dan doneren, is in de sterke strategie slim voortgebouwd. Er is een emotioneel beroep gedaan op de sociale cohesie in buurten en op ieders verantwoordelijkheid. Nou ja, het is wel de vraag of de inwoners van elke buurt in de grote steden zich aangesproken hebben gevoeld.

Dankzij een partnership met Philips had de Hartstichting de beschikking over een behoorlijk communicatiebudget, extra mankracht, en 1.000 euro sponsoring per geslaagde BuurtAED-actie. Met andere woorden: buurtbewoners hoefden ‘slechts’ 1.500 euro op te halen. In het creatieve concept is het belang van een AED benadrukt en handelingsperspectief geboden om de buurt daadwerkelijk veiliger te maken. Prima idee, goed uitgevoerd.

 

Resultaat

Ook al is onduidelijk waarom de Hartstichting op slechts tweederde van de benodigde 2.000 BuurtAED’s heeft ingezet, is er een prachtige prestatie geleverd: 1.485 AED’s zijn door de crowdfundingactie gefinancierd. Je haalt niet zomaar even 1.500 euro in de buurt op om die ‘hartveilig’ te maken. Nederland is op lokaal niveau dus stevig in beweging gekomen. Ongetwijfeld is er spin-off van eerdere Hartstichting-campagnes waarin het belang van een AED in de buurt ook is belicht (de TVC voor deze campagne is ook een adaptatie van een eerdere TVC). Dat maakt het lastig om te beoordelen wat nu specifiek in deze campagne de communicatiekracht is geweest. Aan de andere kant staat als een paal boven water dat zonder deze BuurtAED-campagne de Hartstichting er nooit in geslaagd zou zijn om zoveel mensen in de samenleving te mobiliseren om samen de financiering te regelen. Dat op zich is al een hartverwarmend resultaat. De maatschappelijke impact van deze campagne is dus groot. Daarnaast heeft de Hartstichting een moderne manier van fundraising ingezet, de organisatie heeft uitstekend ingespeeld op het veranderende medialandschap. Alle lof (en een Effie) dus voor deze strategisch sterke campagne en voor de wijze waarop de Hartstichting Nederland hartveilig aan het maken is.

 

 

 

 

 

Sluit

Contactgegevens

T. 06 - 520 909 80

VIA kantoor
Weesperplein 4b
1018 XA Amsterdam

Sluit

Typen om te zoeken

Sluit

Ben jij je inloggegevens kwijt?