Wereldwijd de meest waardevolle award voor effectieve en bewezen marketingcommunicatie. Georganiseerd door de VIA & BVA

De Donorweek

Terug

Bewustwordingscampagne - Effie Awards 2013

De Donorweek

Opdrachtgever

Ministerie van VWS / Dienst Publiek & Communicatie

Bureau('s)

KesselsKramer
JUST
Vizeum
ExPRtease

Samenvatting

In Nederland is een nieuwe bewustwording over orgaandonatie ontstaan. De Donorweek maakt het ieder jaar vanzelfsprekender om over donorregistratie te praten en stimuleert om daadwerkelijk een Ja vast te leggen in het Donorregister. Niet in een campagne waarin de overheid burgers vertelt wat ze moeten doen, maar door mensen zelf aan elkaar te laten vragen: Ben jij al donor? Ja of Nee.

Juryrapport

De case beschrijft uitstekende resultaten, maar voor de jury is het niet duidelijk of die gerealiseerd zijn door de Donorweken of door de langlopende JaofNee campagne. En in een aantal gevallen lijkt de nadruk niet op de bewustwordings-doelstellingen, maar op gedragsdoelstellingen te liggen. De samenhang tussen de bewustwordingsdoelstellingen en de gedragsdoelstellingen is voor de jury niet duidelijk.

De onduidelijkheid is ook veroorzaakt door het door elkaar lopen van de Donorweken en de JaofNee campagne. Dat had in de casebeschrijving beter gescheiden moeten worden.

Hierdoor is het voor de jury moeilijk om de behaalde effecten toe te schrijven aan uitsluitend de Donorweken. Een daarvoor is de case ingezonden. De jury besluit om geen Effie toe te kennen.

Sluit

Contactgegevens

T. 06 - 520 909 80

VIA kantoor
Weesperplein 4b
1018 XA Amsterdam

Sluit

Typen om te zoeken

Sluit

Ben jij je inloggegevens kwijt?