Wereldwijd de meest waardevolle award voor effectieve en bewezen marketingcommunicatie. Georganiseerd door de VIA & BVA

De #PlayUnified campagne van Special Olympics.

Terug

Maatschappelijk - Effie Awards 2019

De #PlayUnified campagne van Special Olympics.

Opdrachtgever

Special Olympics Nederland

Bureau('s)

Q&A | Communicatie
LDV United
Webbers Agency

Samenvatting

Sporters met een verstandelijke beperking hebben in deze campagne zelf de barrières doorbroken. Hun humor, overtuiging en vechtlust hebben massale indruk gemaakt en vooroordelen weggenomen. De uitdagende Social Media-oproepen waren niet te negeren. Hun hartverwarmende ontmoetingen hebben de topsporters echt geraakt en blijvend veranderd. Ontwapenende optredens in alle belangrijke talkshows hebben de kijkers overtuigd van het recht op meer respect en gelijkwaardigheid voor sporters met een verstandelijke beperking. Zij hebben dat zelf gedaan! Met aantoonbaar indrukwekkend resultaat. Niet alleen in bewustwording maar ook in maatschappelijke gedragsverandering. Met een minimaal budget.  

Kenmerken

Merknaam + issue/product/service
Duizenden mensen met een verstandelijke beperking verlangen in ons land naar een plek op het sportveld om samen met mensen zonder beperking te sporten. Aan Special Olympics Nederland de uitdaging om de sportwereld hiervan te overtuigen.
Campagneperiode
De #PlayUnified-campagne in Nederland liep van 1 oktober 2018 tot en met 30 juni 2019.

Uitgangspositie

Een overzicht van het concept & plan

Er zijn in Nederland 166.000 mensen met een verstandelijke beperking. Hiervan zijn 20.000 actieve sporters (1). Het is bewezen dat sporten één van de efficiëntste manieren is om sociale inclusie van mensen met een verstandelijke beperking te bevorderen (2). Door te sporten kan de persoon met een beperking makkelijker sociale contacten leggen (3). De beste resultaten worden hierin bereikt als sporters met en zonder verstandelijke beperking in één team samen spelen, samen trainen, elkaar ontmoeten. Unified sport dus (4). Zodat vooroordelen verdwijnen en er wederzijds respect en waardering voor elkaars kwaliteiten ontstaan (5). 

Toch sport 93% van de leden met een verstandelijke beperking in Nederland afgezonderd. Hiermee bedoelen we: op een a…

Lees verder

Ambitie

Welke uitdaging & ambitie ligt aan de basis van de campagne?

3a. Beschrijf de ambitie die was geformuleerd t.a.v. het issue, of de mate waarin mensen in beweging moest komen. 

Het doel van #PlayUnified is even ambitieus als eenvoudig. Het brengt sporters met en zonder verstandelijke beperking letterlijk meer met elkaar in contact. Het gaat niet om het winnen maar om het samen sporten en daarmee van elkaar leren. De campagne is bedoeld om de Nederlandse sporters en sportverenigingen daarover te informeren, samen te laten sporten en meer tot elkaar te brengen.

3b. Welke (meetbare) communicatie-doelen moesten per wanneer bereikt worden en waarom waren die relevant voor het realiseren van de commerciële doelstellingen?

De kracht en impact van sport wordt gebruikt om sporters zonder en met een verstandelijk…

Lees verder

Strategie

Welke inzichten en keuzes gaven sturing aan de activiteiten?

4a. Wat was het belangrijkste inzicht waarop de communicatie is gebaseerd?

Op 14 juli 2016 trad het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking in Nederland in werking. Het verdrag bepaalt dat mensen met een beperking op het gebied van wonen, scholing, vervoer, werk, zorg en sport regie over hun eigen leven hebben. Doel van dit verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking. Centrale begrippen in het verdrag zijn inclusie, persoonlijke autonomie en volledige participatie. 

#PlayUnified is in lijn met Artikel 30.5 van het verdrag: “Teneinde personen met een handicap in staat te stellen op voet van gelijkheid met anderen deel te nemen aan recreatie, vrijetijdsbesteding en s…

Lees verder

Resultaten

Een overzicht van de resultaten van de case

5a. Wat waren de communicatieresultaten? Rapporteer in relatie tot de gekozen communicatiedoelstellingen (3b). 

We wilden #PlayUnified breed en overtuigend installeren bij elke Nederlander én bij de belangrijkste stakeholders in de sportwereld, zodat zij op hun beurt sportbonden, gemeenten en sportverenigingen structureel konden activeren om hun deuren te openen en samen sporten organiseren.

De #PlayUnified campagne (en niets anders) zorgde voor een fundamentele mentaliteitswijziging en ommekeer in de sportwereld. Acht maanden na de start van de campagne, creëren sportbonden, sponsors, verenigingen en steden structurele kansen voor mensen met een verstandelijke beperking om samen/Unified te sporten. 

Communicatiedoelstelling 1: Twee “elftalle…

Lees verder

Juryrapport

Ambitie

Nederland telt 166.000 mensen met een verstandelijke beperking, 20.000 daarvan zijn actieve sporters. Hoewel bewezen is dat sporten één van de beste manieren is om sociale inclusie te bevorderen, sport 93% van de mensen met een verstandelijke beperking afgezonderd (apart veld, aparte avond, apart tijdstip).

Onderzoek wijst uit dat 58% van deze ‘Special Olympiërs’ verlangt naar een erkende plek op het sportveld om samen te sporten. Daarom heeft Special Olympics Nederland #PlayUnified geïntroduceerd, een internationaal gekend en gewaardeerd sportconcept. Het doel was (en is nog steeds) om sporters met en zonder verstandelijke beperking met elkaar in contact te brengen. Specifiek voor deze campagne wilde Special Olympics Nederland twee elftallen van elf topsporters en elf Special Olympiërs samenstellen om de belangrijkste stakeholders in de sportwereld te bereiken en zo landelijke impact genereren. Uiteindelijk wil de organisatie dat in 2024 4.500 sportverenigingen inclusief sporten aanbieden.

 

Strategie

De strategie ontbeert een helder onderscheidend inzicht: waar zit de sleutel om sportverenigingen in beweging te brengen of van gedachten te laten veranderen? De gekozen benadering gaat uit van de kracht van de Special Olympiërs in plaats van zwakte, dat is wel sterk in de strategie, maar waarom zou dit dan het haakje zijn om de doelgroep te activeren? Dit uitgangspunt is wel mooi doorvertaald naar het creatieve concept dat zowel op (top)sporters gericht is als op sportverenigingen, koepelorganisaties en overheden. Het is een goed idee, maar niet origineel. Er is ingezet op een enorm bereik, slim kapitaliserend op bestaande samenwerkingen binnen NOC*NSF en goodwill van sporters en sportorganisaties.

 

Resultaat

Het is een sympathieke campagne. Met een zeer gering budget is een belangrijk issue onder de aandacht gebracht. Met dank aan de kracht van PR vooral. De multiple stakeholder-aanpak lijkt iets in beweging gebracht te hebben, ook in politiek Den Haag waar het thema op de agenda staat. Maar wat precies de rol geweest is van deze campagne om beleidsverandering te bereiken, is onduidelijk. Inclusief sporten is al langer een thema, ook bij het ministerie van VWS. Bovendien is dit een tussenstap op weg naar een veel groter doel in 2024: 4.500 sportverenigingen in Nederland bieden inclusief sporten aan. Die tussenstap had duidelijker gekwantificeerd moeten worden (in ieder geval meer dan: we willen twee elftallen samenstellen). Inderdaad, de twee elftallen zijn er gekomen, twee achttientallen zelfs, maar dat is onvoldoende om te spreken van blijvende maatschappelijke impact. Zijn er ook meer mensen met een beperking inclusief gaan sporten? Misschien zinvol om aan het einde van de complete campagne nogmaals in te zenden voor een Effie.

 

 

 

 

 

Sluit

Contactgegevens

T. 06 - 520 909 80

VIA kantoor
Weesperplein 4b
1018 XA Amsterdam

Sluit

Typen om te zoeken

Sluit

Ben jij je inloggegevens kwijt?