Wereldwijd de meest waardevolle award voor effectieve en bewezen marketingcommunicatie. Georganiseerd door de VIA & BVA

GGZ Nederland. Minder regelgekte. Meer zorg.

Terug

Maatschappelijk - Effie Awards 2018 - zilver

GGZ Nederland. Minder regelgekte. Meer zorg.

Effie bekroning

zilver

2018

Opdrachtgever

GGZ Nederland

Bureau('s)

ETCETERA
OMD
DPPLR

Samenvatting

Het roer moest om. De regeldruk in de geestelijke gezondheidszorg was om gek van te worden, maar iedereen draaide om de hete brij heen in een risicomijdende sector. Ondanks het beperkte budget is niet gekozen voor de gemakkelijke weg. Het roer ging om. Want er is met lef kwetsbaarheid en initiatief getoond. Dat bracht massaal mensen in beweging. Het roer is om. De saaie en taaie regeldruk-discussie is doorbroken. Het issue is breed omarmd als urgent actiepunt. Nieuwe regels zijn bedacht, oude geschrapt. Een akkoord is gesloten met de staatssecretaris.

Kenmerken

Merknaam + issue/product/service
GGZ Nederland. Issue: de regeldruk in de geestelijke gezondheidszorg is om gek van te worden. Iedereen blijft maar om de hete brij heen draaien in een risicomijdende sector.
Campagneperiode
Campagne 16 november 2017 tot 31 december 2017. Resultaten t/m juni 2018.

Uitgangspositie

Een overzicht van het concept & plan

Noodzaak tot bewustwording.

Het roer moet om! De saaie en taaie discussie over regels en procedures moet vlot getrokken worden. Iedereen draait om de hete brij heen. Risico’s mijden gaat boven regeldruk verminderen. Er mist bewustzijn over de soms vergaande gevolgen voor zorgverleners en patiënten.

Aanleiding: onderzoeksrapport ‘Het roer moet om’.

In een vuistdik onderzoeksrapport ‘Het roer moet om’ naar de administratieve lasten in de geestelijke gezondheidszorg uit februari 2017 stond de aanleiding genuanceerd beschreven. Kort samengevat: er lijkt sprake van risicomijdend gedrag en doorgeschoten controledrift.

Kernprobleem: toenemende regeldruk.

Psychiaters, psychologen, hulpverleners en andere zorgteamleden zijn steeds meer tijd kwijt aan ad…

Lees verder

Ambitie

Welke uitdaging & ambitie ligt aan de basis van de campagne?

3a. Concreet geformuleerde ambitie t.a.v. het issue:

Doorbreek de taaie en saaie regeldrukdiscussie die nog te veel achter de schermen plaats vindt in de geestelijke gezondheidszorg. Creëer tijdens de campagne eind 2017 brede bewustwording van de noodzaak om de regeldruk de komende twee jaar sterk te verminderen. Toon grote actiebereidheid aan als bewijs van draagvlak en breekijzer zodat iedereen nu eindelijk tot actie over wil gaan.

Motivatie:                                           

  1. Bereik. Ondanks het beperkte budget (zie 4f.) moet een zo breed mogelijk publiek bewust gemaakt worden van het issue. Er is breed draagvlak nodig om het risicomijdende gedrag te doorbreken. Het maatschappelijke issue is relevant voor iedereen. Iedereen in Ne…

Lees verder

Strategie

Welke inzichten en keuzes gaven sturing aan de activiteiten?

4a. Wat was het belangrijkste inzicht waarop de communicatie is gebaseerd?

 

Inzicht: er is brede maatschappelijke erkenning nodig om de politieke druk op te voeren

Om een doorbraak te forceren moeten we eerst, via de band van het brede publiek, de emotionele druk opvoeren bij de politiek en de bestuurders. Want nog langer alleen maar rationeel, procedureel of positief over de complexe en droge materie blijven discussiëren lost niets op. Pas als het emotionele probleem van de patiënt maatschappelijke erkenning krijgt, ontstaat voldoende politieke druk om het verminderen van de regeldruk daadwerkelijk aan te pakken. Patiënten krijgen als gevolg van de regeldruk gemiddeld een derde minder tijd van artsen en hulpverleners. Om gek van te worden!

S…

Lees verder

Resultaten

Een overzicht van de resultaten van de case

5a. Wat waren de communicatieresultaten?

  1. Bereik. 60,2% netto bereik Nederlands publiek ondanks het beperkte budget (doel 45-50%).
  • Doelstelling fors overtroffen: gerealiseerd 60,2%. Doel: 45-50% netto bereik (zie bijlage 2).
  • Toelichting: het paid effect legde een brede basis met 41% netto paid media bereik. Het earned/owned campagne-effect zorgde voor een forse, netto ‘bereiksboost’ van 17,7%. Op 16 november kwam de Regelgekte-campagne met naam en toenaam aan bod in alle NOS-journaals op tv, Radio 1 en NOS.nl. Vervolgens werd de campagne opgepakt door meer dan 100 nieuwsbronnen/kanalen (bruto bereik 14,9 miljoen, netto 17,7% bereik). De campagne werd online bijzonder actief uitgedragen door vrijwel alle (onafhankelijke) ggz-instellingen, zorg…

Lees verder

Juryrapport

Ambitie

Het roer moest om, we moesten opstaan tegen de verlammende regeldruk in de geestelijke gezondheidszorg. Dat was de opdracht die GGZ zichzelf stelde. Die regeldruk - en dus de grote administratieve last voor zorgverleners - was namelijk dermate ver doorgeslagen dat dit aantoonbaar ten koste ging van de kernactiviteit van GGZ: mensen in geestelijke nood helpen.

GGZ wilde van een taai (en saai bevonden) discussiepunt en urgent actiepunt te maken. Deze forse ambitie is uitstekend onderbouwd met concrete doelstellingen: bereik minimaal 45% van Nederland, een hogere waardering dan de 6,4 MeMo2-benchmark en minimaal 50.000 mensen die het manifest met actiepunten tekenen.

Strategie

Bereik, impact, actie. Dat zijn de sleutelwoorden van deze campagne die is gebaseerd op het inzicht dat brede maatschappelijke erkenning van het probleem nodig is om de druk op de politiek te kunnen opvoeren. De strategie is slim en gedurfd: eerst de hand in eigen boezem steken (kwetsbaarheid tonen) en vervolgens met concrete actiepunten en initiatieven komen. Deze aanpak, vertaald in uitstekende en bijzonder impactvolle creatie, mondde uit in een uitermate geslaagde campagne. Het onderwerp is zeer goed geframed - regelgekte! - en de discussie is stevig op gang gebracht, mede dankzij de activistische aanpak. Dat maakt de campagne een schoolvoorbeeld van hoe je communicatie kunt inzetten voor een maatschappelijk doel, waarvoor het nodig is mensen in beweging te brengen.

Resultaat

Het resultaat is uitstekend, zeker gezien het beperkte budget: 60,2% netto bereik, een waarderingscijfer van 6,6 en maar liefst 162.000 handtekeningen. Het thema is daadwerkelijk van discussiepunt actiepunt geworden. Op kennis en houding waren meetbare parameters welkom geweest, maar dat de politiek zo snel de handschoen oppakte is een mooie prestatie: de belangrijkste eis van GGZ (wijzigingen in het nieuwe bestuurlijk akkoord) is ingewilligd. En ook binnen de GGZ-sector zijn nieuwe initiatieven op gang gekomen, zoals schrapsessies (mooi gevonden woord!) om de regelgekte op te lossen.

Er is dus veel bereikt en daarin heeft communicatie een grote rol gespeeld. Of dat resultaat op de langere termijn gaat leiden tot betere zorgverlening aan patiënten, moeten we afwachten. De campagne heeft daartoe in ieder geval alles en iedereen perfect in stelling gebracht voor de broodnodige maatschappelijke verandering, precies zoals het doel was. Daarom verdient de campagne zilver.

 

Sluit

Contactgegevens

T. 06 - 520 909 80

VIA kantoor
Weesperplein 4b
1018 XA Amsterdam

Sluit

Typen om te zoeken

Sluit

Ben jij je inloggegevens kwijt?