Wereldwijd de meest waardevolle award voor effectieve en bewezen marketingcommunicatie. Georganiseerd door de VIA & BVA

#IkrijvoorNL met Interpolis

Terug

Gedrag kort - Effie Awards 2019

#IkrijvoorNL met Interpolis

Opdrachtgever

Interpolis

Bureau('s)

OLIVER
Mindshare
Qmusic
De Persgroep

Samenvatting

Het probleem van het gebruik van de mobiele telefoon in de auto is hardnekkig. Met deze impactvolle campagne hebben we laten zien dat we door het zetten van een nieuwe sociale norm én door middel van participatie mensen daadwerkelijk aan kunnen zetten tot ander gedrag. Daarnaast hebben we met deze campagne niet alleen een waardevolle bijdrage geleverd aan veiliger verkeer in Nederland (met de mobielvrij gereden kilometers), maar ook substantiële financiële bedragen gedaan aan initiatieven die het verkeer in Nederland veiliger willen maken. Om deze redenen vinden wij #IkrijvoorNL Effie-waardig.

Kenmerken

Merknaam + product/service
Interpolis, #IkrijvoorNL met Interpolis AutoModus.
Campagneperiode
juni - oktober 2018

Uitgangspositie

Een overzicht van het concept & plan

Het verkeer in Nederland wordt onveiliger. Het aantal verkeersdoden stagneert na een aantal jaren te zijn gedaald en het aantal ernstig verkeersgewonden neemt zelfs toe (Monitor verkeersveiligheid, 2018, SWOV / Ernstig verkeersgewonden 2017, SWOV). Met ieder ongeluk komt leed dat mensen bespaart moet worden.

Daarnaast zijn de jaarlijkse kosten van Nederlandse verkeersongevallen hoog. De kosten bedragen naar schatting 14 miljard euro. Dat is 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dit is beduidend hoger dan andere maatschappelijke kosten als gevolg van verkeer, zoals congestie (€2,3 tot €3 miljard) en milieuschade (€4,8 miljard). Ongeveer de helft van de totale kosten betreft immateriële kosten, terwijl ook schade aan voertuigen r…

Lees verder

Ambitie

Welke uitdaging en/of ambitie ligt aan de basis van de campagne?

 

Welke ambitie ligt aan de basis van de campagne?

3a. Beschrijf de ambitie die was geformuleerd t.a.v. de gewenste positie, of de mate waarin de markt in beweging moest komen. 

Interpolis gelooft dat minder complexiteit ieders leven meer waardevol maakt. Interpolis is glashelder in het verminderen van complexiteit zodat de klant zich kan focussen op wat echt belangrijk is. Daarom biedt Interpolis slimme oplossingen die tegenslagen voorkomen. Oplossingen binnen de thema’s Mobiliteit, Wonen, Gezondheid en Ondernemen waar 1. de maatschappij, 2. Interpolis en 3. onze klanten voordeel van voelen.

 

Binnen het thema Mobiliteit heeft Interpolis de ambitie om het aantal verkeersongevallen in 2020 terug te dringen met 25%. Daarom introduceerde Interp…

Lees verder

Strategie

Deze gegevens zijn gemarkeerd als vertrouwelijk.

Resultaten

Een overzicht van de resultaten van de case

In welke mate is de ambitie waargemaakt? Welke commerciële resultaten zijn aantoonbaar door communicatie bereikt?

5a. Wat waren de communicatieresultaten?

Steekproefsamenstelling

-        Man / vrouw

-        31 - 60 jaar

-        Met kinderen

-        Met rijbewijs

-        Gebruikt een smartphone

Steekproefomvang

0-meting: N = 206
Tussenmeting: N= 210
Eindmeting: N=406

(Bron: Metrixlab – Campagne evaluatie #IkrijvoorNL, oktober 2018)

Merkdoelstellingen algemeen

De campagne heeft voor wat betreft de algemene merkdoelstellingen het gewenste resultaat behaald. Op voorkeur haalden we net niet top 2 (op 1%) en op merkoverweging overtroffen we de doelstelling met een nummer 1 positie. Daarnaast scoorden we op het piekmoment van de campagne (sterkste aanw…

Lees verder

Juryrapport

Ambitie

In 68% van de verkeersongevallen in Nederland speelt afleiding een rol. De mobiele telefoon is daarvan de belangrijkste oorzaak. 92% van de Nederlanders geeft aan het gebruik van de smartphone in het verkeer gevaarlijk te vinden, maar uit onderzoek blijkt ook dat 65% van de Nederlanders het niettemin doet, omdat het eigen gedrag niet als gevaarlijk gezien wordt. Interpolis besloot iets aan die onveilige situatie te gaan doen, in 2020 wil de verzekeraar het aantal verkeersongevallen met 25% verminderd hebben.

In deze IkrijvoorNL-campagne speelde de AutoModus-app, een app die de mobiele telefoon uitschakelt tijdens het rijden, een prominente rol. Interpolis wilde de associatie met veiligheid vergroten en ook de merkvoorkeur en -overweging in de schadeverzekeringsmarkt. Daarnaast moesten minimaal 35.000 mensen de app downloaden en wilde interpolis het gemiddeld aantal mobielvrij gereden kilometers per maand verdubbelen.

 

Strategie

Een uitgebreide reeks inzichten ligt ten grondslag aan de strategie, waardoor een beetje is ondergesneeuwd hoe Interpolis de communicatiedoelstellingen wil realiseren. Kort gezegd komt het hier op neer: de redenen om als verkeersdeelnemer wel de telefoon te gebruiken (verveling, verslaving, gewoonte, fear of missing out, sociale norm, risico-ontkenning) kunnen ontkracht worden als een default-optie geboden wordt. Voilà: daar is de AutoModus-app. De strategie focuste zich op enerzijds het creëren van bewustwording en urgentie en anderzijds op het versterken van de motivatie door voor de mobielvrij gereden kilometers geld voor een goed doel beschikbaar te stellen. De creatieve uitwerking is oké, maar niet bijzonder. Jammer dat niks is gedaan met het feit dat mensen uit verveling in de auto naar de mobiel grijpen; dat is een verrassend inzicht waar veel campagne-potentie in zit. De middelen lijken wat willekeurig gekozen en wat verbaast: slechts één radiostation, terwijl de radio voor de automobilist hét medium is.

 

Resultaat

Een mooie maatschappelijke campagne, waarbij echter niet alle doelen zijn gehaald. In merkvoorkeur en merkoverweging bijvoorbeeld wilde Interpolis de top 2-positie bereiken. Het resultaat is respectievelijk positie 3 en 1. Dat Interpolis een rol pakt in het vergroten van de verkeersveiligheid vinden minder mensen logisch dan de bedoeling was. En het aantal mensen dat van plan was de app te downloaden en dat ook daadwerkelijk heeft gedaan is beduidend lager dan de doelstelling. Goed dat Interpolis hier transparant over is, maar de Effie is er voor uitzonderlijk goede effecten dankzij communicatie. Misschien toch een te beperkt budget in relatie tot de ambitieuze doelen? Het smartphone-gebruik in de auto is een zeer hardnekkig gedragsprobleem dat niet een-twee-drie is op te lossen. Niet alle cijfers kloppen trouwens: 4,2 miljoen mobielvrije kilometers, zo staat in de case, maar in de casefilm wordt gesproken van 11,2 miljoen mobielvrije kilometers.

Petje af voor de betrokkenheid van Interpolis bij het probleem van de verkeersveiligheid en voor deze sympathieke campagne. Maar om het uiteindelijke doel in 2020 te kunnen halen (25% minder verkeersongevallen), zal toch uit een ander vaatje getapt moeten worden.

 

Sluit

Contactgegevens

T. 06 - 520 909 80

VIA kantoor
Weesperplein 4b
1018 XA Amsterdam

Sluit

Typen om te zoeken

Sluit

Ben jij je inloggegevens kwijt?