Wereldwijd de meest waardevolle award voor effectieve en bewezen marketingcommunicatie. Georganiseerd door de VIA & BVA

Kinderopvang Dankzij jou

Terug

Maatschappelijk - Effie Awards 2021

Kinderopvang Dankzij jou

Opdrachtgever

FCB - Kinderopvang Werkt

Bureau('s)

Goals Non Stop Employer Branding

Samenvatting

Titel

Kinderopvang. Dankzij jou.

Uitdaging ca. 200 tekens

Januari 2020: er is een groot tekort van 8.000 medewerkers in de kinderopvang. Dit maakt dat ruim ieder jaar circa 400.000 kinderen waarbij kinderopvang gewenst is, niet de mogelijkheid krijgen om de leerschool van hun leven op deze manier te beginnen.

Inzicht ca. 200 tekens

Kinderopvang draagt significant bij aan de ontwikkeling van kinderen. Het is zoveel meer dan ‘opvang’ alleen. Daarom is de traditionele opvatting te smal en achterhaald. Kinderen vangen in deze periode zoveel op. Zoals nieuwe woorden, interesse voor sport, hoe ze zelf een probleem kunnen oplossen, hoe ze kunnen samenwerken. Dankzij de pedagogisch medewerker. Dat maakt het werk bijzonder en waardevol voor onze maatschappij.

Idee ca. 200 tekens

We geven inhoudelijk betekenis aan Kinderopvang door het woord ‘opvang’ een andere invulling te geven. Zo vangt Melle op hoe de wereld werkt, Liv vangt op hoe ze zichzelf blijft en Ching vangt zijn interesse voor techniek op. Dankzij jou.

Dat is het hart van de landelijke wervingscampagne voor pedagogisch medewerkers. 

Resultaat ca. 200 tekens

Campagneperiode 9 jan 2020 – 31-dec-2020:

 • Positieve trendbreuk in arbeidskracht (bron: dashboard cbs):
  • Branche-instroom stijgt 10%
  • Branche-uitstroom daalt van 21% naar 18% 
  • Grootste groeier in domein welzijn en zorg
  • Groei van 8.000 werkenden in 1 jaar (250% van prognose / hoogste in 10 jaar)
  • Aanmeldingen Hbo-opleidingen stijgt met 8%
 • Mediabuzz / paid media uitingen converteren naar 509.227 unieke bezoekers op de campagnesite.  
 • Ingevulde tests: 28.049
 • Vacature raadplegingen: 27.623  
 • Bereik huidige medewerkers t.b.v. vergroten trots: 65%
 • De campagne haalt meerdere keren het landelijke nieuws van Trouw, Vrij Nederland, de Telegraaf tot NPO 1 en Hart van Nederland

 

 

 •    Bijlage 1 belangrijkste sheets uit CBS-dashboard

 

Waarom Effie-waardig Maximaal 90 woorden

Met de campagne ‘Kinderopvang dankzij jou.’ is er een inhoudelijke betekenis gegeven aan het woord ‘opvang’. Iets waar de branche al meer dan 20 jaar behoefte aan heeft. Dit heeft een positief effect op zowel kinderen, ouders, de pedagogisch medewerkers en de plaats op de politieke agenda. Het heeft de attractiviteit van de branche echt een impuls gegeven, met als prachtig resultaat 8.000 meer werkenden in kinderopvang na 1 jaar.

Kenmerken

Merknaam + issue/product/service
Merknaam Arbeidsmarktfonds FCB - Kinderopvang werkt! I.s.m. Goals Non Stop Employer Branding Titel Kinderopvang dankzij jou Issue/product/service Betekenisvol werk als pedagogisch medewerker kinderopvang
Campagneperiode
1 jan 2020 tot 31 dec 2020

Uitgangspositie

Een overzicht van het concept & plan

Wat was het creatieve concept/ kernidee?

Motiveer de belangrijkste creatieve keuzes.

Licht toe waarom het creatieve concept goed aansluit op de gekozen strategie en het (grotere) maatschappelijke doel.

Het algemeen beeld van kinderopvang is een plek waar ouders hun kinderen brengen zodat zij kunnen werken. Het is echter veel meer dan dat. Kinderen vangen bij de kinderopvang heel veel kennis en kunde op. Het werken met kinderen is betekenisvol, veelzijdig en heeft ook diepgang. Dat brengen we over met de campagne ‘Kinderopvang dankzij jou’.


Basis story:
De kinderopvang. Dé plek met een hart voor kinderen, een oor voor hun verhalen én oog voor hun mogelijkheden. Waar de optelsom van grote en kleine ervaringen een belangrijke invulling geeft aan h…

Lees verder

Ambitie

Welke uitdaging & ambitie ligt aan de basis van de campagne?

Issue-context
Om welk maatschappelijk issue gaat het? Geef helder inzicht in de uitgangssituatie voorafgaand aan de case, de heersende opinie of de algemene gedragsnorm. Waarom is maatschappelijke impact lastig te bewerkstelligen, het doel moeilijk (hoger) op de maatschappelijke agenda te krijgen, of de houding en/of het gedrag te wijzigen? Maak concreet hoe het issue zich door de tijd ontwikkelt in omvang.

Welke partijen/doelen spelen een rol van betekenis? Wat zijn de verschillen in belangen, omvang, financiering, aanwezigheid, acties, bekendheid en maatschappelijke impact?

Kinderopvang is een relatief jonge sector, die zich vanuit de ‘bewaarscholen’ (voorloper op de huidige kleuterschool rondom 1960) razendsnel ontwikkeld heeft.

De branche …

Lees verder

Strategie

Welke inzichten en keuzes gaven sturing aan de activiteiten?

Maatschappelijke inzichten Welke data-inzichten over conventies, fricties, trends of kansen in de maatschappij gaven richting aan het vinden van de best mogelijke oplossing voor de omschreven maatschappelijke uitdaging?

Met brancheorganisaties, vakbonden, kinderopvangorganisaties en hun medewerkers hebben we de identiteit en de ambitie van de kinderopvang onderzocht en geïdentificeerd.

Tijdens een briefing vanuit de brancheorganisatie Kinderopvang kwam als essentie naar voren: “We zijn een jonge sector, die zich vanuit de ‘bewaarscholen’ razendsnel ontwikkeld heeft. Wetenschappelijk onderzoek toont keer op keer aan: wat wij bieden is het beste wat ouders hun kinderen kunnen geven. We zijn meer dan lief: we zijn professioneel. Een expert en a…

Lees verder

Resultaten

Een overzicht van de resultaten van de case

Maatschappelijk resultaat

Op alle vlakken zijn de doelstellingen ver overtroffen. De groei in aantal kinderopvangmedewerkers bedroeg 8.000 in 2020 en staat nu na 1 ½ jaar op 12.000; de prognose bedroeg een groei met 3.000 medewerkers per jaar in de campagneperiode. Dit betekent dat meer kinderen opvang kunnen krijgen. Daarnaast neemt de werkdruk op de bestaande medewerkers af. Bovendien is de maatschappelijke discussie positief beïnvloed. In de toekomst komt er mogelijk 2 dagen betaalde opvang voor alle kinderen in Nederland. Dit betekent wel dat er nog veel meer pedagogisch medewerkers nodig zijn.

bron: CBS

Directe marketing- en communicatieresultaten Wat waren de concrete resultaten van de (integrale) marketing- en communicatie-aanpak?

Zorg …

Lees verder

Juryrapport

Sluit

Contactgegevens

T. 06 - 520 909 80

VIA kantoor
Weesperplein 4b
1018 XA Amsterdam

Sluit

Typen om te zoeken

Sluit

Ben jij je inloggegevens kwijt?