Wereldwijd de meest waardevolle award voor effectieve en bewezen marketingcommunicatie. Georganiseerd door de VIA & BVA

NLvoorelkaar: ‘Het coronavirus kunnen wij niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel’

Terug

Maatschappelijk - Effie Awards 2020

NLvoorelkaar: ‘Het coronavirus kunnen wij niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel’

Opdrachtgever

NLvoorelkaar

Bureau('s)

qontent matters
Lijm Amsterdam

Samenvatting

2a. Titel

NLvoorelkaar: ‘Het coronavirus kunnen wij niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel’

2b. Uitdaging

Tijdens de intelligente lockdown wilden veel mensen helpen of hadden juist hulp nodig. Maar waar moest je zijn? Het platform NLvoorelkaar is hiervoor de plek, maar mist nog naamsbekendheid.

2c. Inzicht

Zowel vrijwilligers als hulpvragers zien vrijwilligerswerk als een middel om eenzaamheid tegen te gaan. En sporthelden die gedwongen thuis zitten, wilden toch iets doen voor ons land.

2d. Idee

Sporthelden komen dit keer voor ons land uit, maar dan om ons aan te moedigen en op te roepen om in actie te komen. Zij worden de gezichten die ook NLvoorelkaar letterlijk een gezicht gaan geven.

2e. Resultaat

De campagne heeft ervoor gezorgd dat hulpvragers en hulpaanbieders elkaar konden vinden op een vertrouwd platform. Met als resultaat meer matches, waardoor eenzaamheid verminderde.

2f. Waarom is de case Effie-waardig

Zonder budget hebben meerdere reclamebureaus (aangesloten bij de VEA) binnen een korte periode een landelijke campagne opgezet, waarmee we waanzinnige resultaten hebben behaald. Zoals 75% meer traffic naar de website en een aanzienlijke stijging in coronahulp matches. Belangrijker nog: we hebben een ernstig maatschappelijk probleem – het eenzaamheidsvirus (dat groter is geworden door de intelligente lockdown) – weten terug te dringen. Want door de campagne werd het vrijwilligersplatform NLvoorelkaar meer bekend. Hier werden hulpvragers en hulpaanbieders aan elkaar gematcht. Waardoor eenzame, sociaal geïsoleerde mensen meer sociaal contact hadden.

Kenmerken

Merknaam + issue/product/service
In deze coronacrisis hebben ouderen en jongeren het zwaar. Ze dreigen meer sociaal geïsoleerd te raken. Veel Nederlanders bieden daarom hulp aan of willen juist vragen om hulp, maar waar doe je dat? NLvoorelkaar is hiervoor de oplossing.
Campagneperiode
29 april 2020 t/m 30 juni 2020

Uitgangspositie

Een overzicht van het concept & plan

5a. Creatieve concept & keuzes:

 

Onze sporthelden zitten thuis. Terwijl ze eigenlijk uit zouden komen voor ons land tijdens allerlei grote sportevents. Daarom draaien we voor een keer de rollen om: onze sporthelden komen dit keer voor ons land uit, maar dan om ons aan te moedigen en op te roepen om in actie te komen voor Nederland. Zij worden de gezichten die ook platform NLvoorelkaar letterlijk een gezicht gaan geven.

 

De keuze van topsporters hebben we gemaakt op basis van aansluiting bij de doelgroepen en hun bereik. We willen tenslotte zoveel mogelijk mensen bereiken met onze campagne.

 

Het Nederlands elftal spreekt heel Nederland aan: jong en oud. Ook heeft het Nederlands elftal direct het grootste bereik. Dit past precies binnen de awar…

Lees verder

Ambitie

Welke uitdaging & ambitie ligt aan de basis van de campagne?

3a. Issue-context:

We zitten midden in een coronacrisis. Maar laten we teruggaan naar de tijd voordat we in een pandemie verzeild raakten ...

 

Een onzichtbare crisis

Zonder het door te hebben, heerst er in onze samenleving een andere onzichtbare crisis. Eentje die – net als het coronavirus – als een sluipmoordenaar slachtoffers maakt. Maar met een significant verschil: leeftijd doet er niet toe. Jong of oud. Recht onder onze neus vereenzamen steeds meer mensen en raken sociaal geïsoleerd.

 

Eenzaamheid en sociaal isolement

Het is een groeiend probleem in onze samenleving. In 2019 kwam hier al meer aandacht voor. Gemiddeld voelt 43% van de Nederlanders zich weleens eenzaam.[1] Het percentage (zeer) ernstig eenzamen neemt zelfs toe naarmate we oud…

Lees verder

Strategie

Welke inzichten en keuzes gaven sturing aan de activiteiten?

4a. Maatschappelijke inzichten:

Minder eenzaam door vrijwilligerswerk

Uit onderzoek naar vrijwilligerswerk blijkt dat 88% van de respondenten aangeeft dat zij meer contacten hebben opgedaan en zich minder eenzaam voelen door vrijwilligerswerk te doen.[1]

 

Waarbij het ontmoeten van nieuwe mensen een van de voornaamste redenen is waarom mensen vrijwilligershulp zoeken.[2]

 

Sterker nog; hulpvragers zijn ook bereid om zelf vrijwilligerswerk te doen. Hierdoor is er een dubbele winst. Want 43% van de hulpvragers geeft aan dat vrijwilligerswerk doen hun eigen hulpvraag (deels) oploste.[3]

Afbeelding 1: In hoevvere heeft jouw vrijwilligerswerk geholpen om nieuwe contacten op te doen en gevoelens van eenzmaaheid te verminderen?

4b. Consumenten inzicht:

In…

Lees verder

Resultaten

Een overzicht van de resultaten van de case

6a. Maatschappelijk resultaat:

  1. Mensen handelingsperspectief geven: hulp aanbieden of de stap nemen tot hulp vragen

 

Nieuwe vrijwilligers
           
632 vorig jaar in dezelfde periode
            1.432 tijdens campagneperiode
            Aantal vrijwilligers steeg met 127%

 

Ook heeft 49% van de vrijwilligers zich meer dan 1x per week ingezet tijdens de coronacrisis.

 

Nieuwe hulpvragers
265 vorig jaar in dezelfde periode
751 tijdens campagneperiode
Aantal hulpvragers (de personen die zich tijdens de campagne hebben ingeschreven omdat ze hulp nodig hadden) steeg met 133%

 

  1. Meer nieuwe contacten tot stand brengen om eenzaamheid tegen te gaan

Coronahulp matches

4.435 vorig jaar in dezelfde periode

6.094 tijdens campagneperiode

Aantal coronahulp matches steeg …

Lees verder

Juryrapport

Ambitie

Eenzaamheid is een groot (en groeiend) probleem in de Nederlandse samenleving: 43% van de Nederlanders voelt zich wel eens eenzaam. Het percentage mensen dat zich zeer eenzaam voelt, neemt toe naarmate de leeftijd vordert, maar ook onder jongeren is eenzaamheid een groeiend probleem. En toen kwam daar ook nog eens de coronacrisis met de intelligente lockdown overheen: drie op de tien Nederlanders voelden zich daardoor eenzamer dan voor de crisis (I&O Research). Het vrijwilligersplatform NLvoorelkaar pakte de handschoen op en zette zich in om hulpvragen en hulpkrachten bij elkaar te brengen. In beide gevallen moest minimaal een verdubbeling worden gerealiseerd door deze speciale campagne ten opzichte van het jaar ervoor (vraag van 250 naar 500, aanbod van 600 naar 1.200). Daarnaast moest een vergroting van de awareness leiden tot 50% meer platform-bezoek en tot 25% meer vraag/aanbod-matches. Niet bijzonder ambitieus, een beter momentum om Nederlanders te mobiliseren is amper denkbaar. Geen verfijning in doelgroep; elke Nederlander mocht zich melden als hij/zij hulp nodig had of kon bieden.

 

Strategie

Mensen voelen zich minder eenzaam door de contacten die zij opdoen door vrijwilligerswerk. Dat inzicht, nogal gekunsteld en lukraak gecombineerd met het inzicht dat topsporters even niks te doen hebben, vormde de basis voor de strategie waarin het draaide om het presenteren van het platform als verbindende factor en om het bieden van handelingsperspectief. In het creatieve idee werden de rollen als het ware omgedraaid: sporthelden moedigden nu eens andere Nederlanders aan om in actie te komen voor landgenoten. Goed bedoeld, maar een overkoepelend creatief idee ontbrak. De executie is prima, niets op aan te merken. De media/middelen zijn logischerwijs vooral gericht op een groot bereik, maar hoeveel GRP’s zijn er met al die gratis media gerealiseerd?

 

Resultaat

Prachtig initiatief, voortkomend uit de reclamewereld, met medewerking van veel reclame- en mediapartijen. Maar het resultaat valt wat tegen. De aantallen vrijwilligers, hulpvragers en matches tussen die twee groepen zijn flink gestegen, zeker. En het platform is een stuk bekender geworden. Maar gegeven de bijzondere situatie, de belangeloze inzet van bureaus, media en sporthelden kun je je afvragen of er niet meer had ingezeten. Bovendien is het onduidelijk of de resultaten te danken zijn aan de campagne of dat andere factoren een rol hebben gespeeld. De cruciale (maatschappelijke) vraag is natuurlijk: is het gevoel van eenzaamheid verminderd? De nogal pretentieuze zin ‘Het coronavirus kunnen we niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel’ wekt verwachtingen. De claim dat de campagne het eenzaamheidsvirus heeft weten terug te dringen, wordt in de case slechts onderbouwd door de constatering dat er meer ‘coronahulp-matches’ tot stand zijn gebracht. Dat is nogal kort door de bocht. Het is absoluut een sympathiek initiatief, een mooi marktplaats-achtig platform voor vrijwilligerswerk met een grote potentie voor de toekomst. Er is een bijdrage geleverd aan het oplossen van een groot maatschappelijk probleem, maar de bewijsvoering is te dun om voor een Effie in aanmerking te komen.

 

 

Sluit

Contactgegevens

T. 06 - 520 909 80

VIA kantoor
Weesperplein 4b
1018 XA Amsterdam

Sluit

Typen om te zoeken

Sluit

Ben jij je inloggegevens kwijt?