Wereldwijd de meest waardevolle award voor effectieve en bewezen marketingcommunicatie. Georganiseerd door de VIA & BVA

NLvoorelkaar: 'Het coronavirus kunnen we niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel'

Terug

Gedrag kort - Effie Awards 2020

NLvoorelkaar: 'Het coronavirus kunnen we niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel'

Opdrachtgever

NL Voor Elkaar

Bureau('s)

Qontent Matters B.V.
Lijm Amsterdam

Samenvatting


2a. Titel
NLvoorelkaar: ‘Het coronavirus kunnen wij niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel’
 

2b. Uitdaging (tot ca. 200 tekens, incl. spaties)
Tijdens de intelligente lockdown wilden veel mensen helpen of hadden juist hulp nodig. Maar waar moest je zijn? Het platform NLvoorelkaar is hiervoor de plek, maar mist nog naamsbekendheid.

2c. Inzicht (tot ca. 200 tekens, incl. spaties)
Zowel vrijwilligers als hulpvragers zien vrijwilligerswerk als een middel om eenzaamheid tegen te gaan. En sporthelden die gedwongen thuis zitten, wilden toch iets doen voor ons land.

2d. Idee
Sporthelden komen dit keer voor ons land uit, maar dan om ons aan te moedigen en op te roepen om in actie te komen. Zij worden de gezichten die ook NLvoorelkaar letterlijk een gezicht gaan geven.

2e. Resultaat
De campagne heeft ervoor gezorgd dat hulpvragers en hulpaanbieders elkaar konden vinden op een vertrouwd platform. Met als resultaat meer matches, waardoor eenzaamheid verminderde.

2f. Waarom is de case Effie-waardig
Zonder budget hebben meerdere reclamebureaus (aangesloten bij de VEA) binnen een korte periode een landelijke campagne opgezet, waarmee we waanzinnige resultaten hebben behaald. Zoals 75% meer traffic naar de website én een aanzienlijke stijging in coronahulp matches. Belangrijker nog: we hebben een ernstig maatschappelijk probleem – het eenzaamheidsvirus (dat groter is geworden door de intelligente lockdown) – weten terug te dringen. Want door de campagne werd het vrijwilligersplatform NLvoorelkaar meer bekend. Hier werden hulpvragers en hulpaanbieders aan elkaar gematcht. Waardoor eenzame, sociaal geïsoleerde mensen meer sociaal contact hadden.

Kenmerken

Merknaam + product/service
NL Voor Elkaar: een platform dat vrijwillige hulpverleners en hulpbehoevenden bij elkaar brengt
Campagneperiode
29 april 2020 t/m 30 juni 2020

Uitgangspositie

Een overzicht van het concept & plan

5a. Creatieve concept & keuzes

Onze sporthelden zitten thuis. Terwijl ze eigenlijk uit zouden komen voor ons land tijdens allerlei grote sportevents. Daarom draaien we voor een keer de rollen om: onze sporthelden komen dit keer voor ons land uit, maar dan om ons aan te moedigen en op te roepen om in actie te komen voor Nederland. Zij worden de gezichten die ook platform NLvoorelkaar letterlijk een gezicht gaan geven.

De keuze van topsporters hebben we gemaakt op basis van aansluiting bij de doelgroepen en hun bereik. We willen tenslotte zoveel mogelijk mensen bereiken met onze campagne.

Het Nederlands elftal spreekt heel Nederland aan: jong en oud. Ook heeft het Nederlands elftal direct het grootste bereik. Dit past precies binnen de awarenes…

Lees verder

Ambitie

Welke uitdaging en/of ambitie ligt aan de basis van de campagne?

3a. Marktcontext

We zitten midden in een coronacrisis. Maar laten we teruggaan naar de tijd voordat we in een pandemie verzeild raakten ...

  • Een onzichtbare crisis

Zonder het door te hebben, heerst er in onze samenleving een andere onzichtbare crisis. Eentje die – net als het coronavirus – als een sluipmoordenaar slachtoffers maakt. Maar met een significant verschil: leeftijd doet er niet toe. Jong of oud. Recht onder onze neus vereenzamen steeds meer mensen en raken sociaal geïsoleerd.

  • Eenzaamheid en sociaal isolement

Het is een groeiend probleem in onze samenleving. In 2019 kwam hier al meer aandacht voor. Gemiddeld voelt 43% van de Nederlanders zich weleens eenzaam.[1] Het percentage (zeer) ernstig eenzamen neemt zelfs toe naarmate we ouder w…

Lees verder

Strategie

Welke inzichten en keuzes gaven sturing aan de activiteiten?

4a Markt categorie-inzichten

De uitdaging: Hoe verminderen we eenzaamheid door NL Voor Elkaar te positioneren als hét startpunt om jouw hulp aanbod of hulpvraag te starten?

Minder eenzaam door vrijwilligerswerk

Uit onderzoek naar vrijwilligerswerk blijkt dat 88% van de respondenten aangeeft dat zij meer contacten hebben opgedaan en zich minder eenzaam voelen door vrijwilligerswerk te doen.[1]

Waarbij het ontmoeten van nieuwe mensen een van de voornaamste redenen is waarom mensen vrijwilligershulp zoeken.[2]

Sterker nog; hulpvragers zijn ook bereid om zelf vrijwilligerswerk te doen. Hierdoor is er een dubbele winst. Want 43% van de hulpvragers geeft aan dat vrijwilligerswerk doen hun eigen hulpvraag (deels) oploste.[3]

Zie afbeelding 1:
 


[1] Trend…

Lees verder

Resultaten

Een overzicht van de resultaten van de case

6a. marketing resultaat

  1. Mensen handelingsperspectief geven: hulp aanbieden of de stap nemen tot hulp vragen

Doel: een verdubbeling aan nieuwe hulpaanbieders (vrijwilligers)  en nieuwe hulpvragers in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Doel Resultaat
verdubbeling vrijwilligers van 600-12001432
Verdubbeling hulpvragers van 250-500751

 

  1. Meer nieuwe contacten tot stand brengen om eenzaamheid tegen te gaan

Doel: het aantal matches tussen de hulpaanbieders en hulpvragers minstens met 25% te laten stijgen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

DoelResultaat
+25% matches van 4400-55006094

Na familie blijkt het platform van NLvoorelkaar de fijnste manier om hulp te vragen voor Nederlanders.[1]

 

[1] Vrijwillige inzet tijdens (corona)crisis: ins…

Lees verder

Juryrapport

Ambitie

Eenzaamheid is een groot (en groeiend) probleem in de Nederlandse samenleving: 43% van de Nederlanders voelt zich wel eens eenzaam. Het percentage mensen dat zich zeer eenzaam voelt, neemt toe naarmate de leeftijd vordert, maar ook onder jongeren is eenzaamheid een groeiend probleem. En toen kwam daar ook nog eens de coronacrisis met de intelligente lockdown overheen: drie op de tien Nederlanders voelden zich daardoor eenzamer dan voor de crisis (I&O Research). Het vrijwilligersplatform NLvoorelkaar pakte de handschoen op en zette zich in om hulpvragen en hulpkrachten bij elkaar te brengen. In beide gevallen moest minimaal een verdubbeling worden gerealiseerd door deze speciale campagne ten opzichte van het jaar ervoor (vraag van 250 naar 500, aanbod van 600 naar 1.200). Daarnaast moest een vergroting van de awareness leiden tot 50% meer platform-bezoek en tot 25% meer vraag/aanbod-matches. Niet bijzonder ambitieus, een beter momentum om Nederlanders te mobiliseren is amper denkbaar. Geen verfijning in doelgroep; elke Nederlander mocht zich melden als hij/zij hulp nodig had of kon bieden.

 

Strategie

Mensen voelen zich minder eenzaam door de contacten die zij opdoen door vrijwilligerswerk. Dat inzicht, nogal gekunsteld en lukraak gecombineerd met het inzicht dat topsporters even niks te doen hebben, vormde de basis voor de strategie waarin het draaide om het presenteren van het platform als verbindende factor en om het bieden van handelingsperspectief. In het creatieve idee werden de rollen als het ware omgedraaid: sporthelden moedigden nu eens andere Nederlanders aan om in actie te komen voor landgenoten. Goed bedoeld, maar een overkoepelend creatief idee ontbrak. De executie is prima, niets op aan te merken. De media/middelen zijn logischerwijs vooral gericht op een groot bereik, maar hoeveel GRP’s zijn er met al die gratis media gerealiseerd?

 

Resultaat

Prachtig initiatief, voortkomend uit de reclamewereld, met medewerking van veel reclame- en mediapartijen. Maar het resultaat valt wat tegen. De aantallen vrijwilligers, hulpvragers en matches tussen die twee groepen zijn flink gestegen, zeker. En het platform is een stuk bekender geworden. Maar gegeven de bijzondere situatie, de belangeloze inzet van bureaus, media en sporthelden kun je je afvragen of er niet meer had ingezeten. Bovendien is het onduidelijk of de resultaten te danken zijn aan de campagne of dat andere factoren een rol hebben gespeeld. De cruciale (maatschappelijke) vraag is natuurlijk: is het gevoel van eenzaamheid verminderd? De nogal pretentieuze zin ‘Het coronavirus kunnen we niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel’ wekt verwachtingen. De claim dat de campagne het eenzaamheidsvirus heeft weten terug te dringen, wordt in de case slechts onderbouwd door de constatering dat er meer ‘coronahulp-matches’ tot stand zijn gebracht. Dat is nogal kort door de bocht. Het is absoluut een sympathiek initiatief, een mooi marktplaats-achtig platform voor vrijwilligerswerk met een grote potentie voor de toekomst. Er is een bijdrage geleverd aan het oplossen van een groot maatschappelijk probleem, maar de bewijsvoering is te dun om voor een Effie in aanmerking te komen.

 

 

 

 

 

 

Sluit

Contactgegevens

T. 06 - 520 909 80

VIA kantoor
Weesperplein 4b
1018 XA Amsterdam

Sluit

Typen om te zoeken

Sluit

Ben jij je inloggegevens kwijt?