Wereldwijd de meest waardevolle award voor effectieve en bewezen marketingcommunicatie. Georganiseerd door de VIA & BVA

Open je wereld

Terug

Maatschappelijk - Effie Awards 2020

Open je wereld

Opdrachtgever

Jeugdzorg Nederland

Bureau('s)

DEARDAN & Friends
BIJL PR

Samenvatting

2A. Meer dan 22.000 kinderen hebben jouw hulp nodig! Open je wereld.nu.

Elk kind moet zo thuis mogelijk opgroeien. Om meer kinderen meer kansen te geven, zijn jaarlijks zijn 3.500 nieuwe pleegouders nodig. Pleegzorg Nederland start daarom een landelijke bewustwordingscampagne.

2B. Uitdaging

Pleegzorg Nederland wil meer mensen met een 'open mind' laten nadenken over pleegouderschap. Ook wil Pleegzorg Nederland de dalende trend van het aantal aanmeldingen voor pleegouders kantelen.

2C. Inzicht

Als we het woord pleegzorg in eerste instantie vermijden, omzeilen we blokkades bij de doelgroep en kunnen we meer mensen, meer achtergronden en meer beweegredenen positief en herkenbaar aanspreken. 

2D. Idee

'Open je wereld' roept alle soorten mensen op om hun wereld te delen. Het laat op positieve wijze de diversiteit van de wereld van pleegzorg zien en spreekt laagdrempelige motivaties om pleegouder te worden aan.

2E. Resultaat

38.235 mensen deden een interessetest, waarvan 7.018 mensen zich registreerden voor een e-mailserie. Dat leidde uiteindelijk tot 2.389 eerste aanmeldingen voor pleegouderschap in 9 weken.

2F. Waarom is de case Effie-waardig

De hele wereld van pleegzorg omarmde de campagne: pleegouders, pleegkinderen, ouders, pleegzorgprofessionals en gemeenten. Daardoor werden alle doelstellingen van de campagne gerealiseerd: meer positieve media-aandacht, grotere bekendheid, meer interesse en meer regionale samenwerking voor de werving van pleegouders. Via Open je wereld realiseerde Pleegzorg Nederland 35% van het totaal eerste aanmeldingen in 2019 in slechts 9 weken en werd voor het eerst in jaren de negatieve trend van een dalend aantal eerste aanmeldingen omgebogen. 

Kenmerken

Merknaam + issue/product/service
Pleegzorg Nederland - 3500 pleegouders gezocht
Campagneperiode
29 oktober t/m 31 december 2019

Uitgangspositie

Een overzicht van het concept & plan

5A. Creatief concept

Pleegzorg. Er gaat een wereld voor je open. Voor het kind. Voor de pleegouders. Voor de ouders. De campagne is een uitnodiging aan iedereen om in de wereld van pleegzorg te stappen.

De urgente oproep ‘Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien. Open je wereld.nu’ verbinden we aan verschillende persona’s met verschillende drijfveren. Zo maken we de boodschap toegankelijk voor zoveel mogelijk volwassenen: een gezin met kinderen, een stel zonder kinderen, oudere stellen, of mensen met een andere culturele achtergrond. En triggeren we hen met een open mind in actie te komen. 

We ontwikkelen 8 persona’s om de hele wereld van pleegzorg te laten zien. We brengen hen samen met rekwisieten in beeld die dienen als metafoor voor …

Lees verder

Ambitie

Welke uitdaging & ambitie ligt aan de basis van de campagne?

3A. Issue-context

Voor meer dan 22.000 kinderen is een veilig en stabiel thuis niet vanzelfsprekend. Om elk kind zo thuis mogelijk op te laten groeien, zijn er dringend meer nieuwe pleegouders nodig. Tenminste 3.500 per jaar. Maar het aantal nieuwe pleegouders neemt al jaren af. Dit heeft tot gevolg dat het vinden van de ideale match voor kinderen steeds minder goed lukt. Voor een passende match tussen kind en pleeggezin, zijn er gemiddeld 5 gezinnen per kind nodig. Eind 2018 waren er al bijna 1.000 pleeggezinnen te weinig. 

In potentie is de doelgroep groot genoeg: iedere volwassene van 21 jaar en ouder die een kind een stabiele leefomgeving kan bieden en bereid is begeleiding van pleegzorgorganisaties te ontvangen, is geschikt om pleegoude…

Lees verder

Strategie

Welke inzichten en keuzes gaven sturing aan de activiteiten?

4A. Maatschappelijke inzichten

Nederland is een superdiverse samenleving, stelde de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid vast (WRR). Om die samenleving een plek maken waar iedereen gezien en gewaardeerd wordt, is er werk aan de winkel. Want steeds meer sluiten sociale netwerken zich af en zijn gestoeld op gelijkgestemden. We leven in een ‘bubbel’, vooral ingegeven door overtuiging en vaak met een onzichtbare groepsdynamiek voor de buitenwereld. Het is een uitdaging om de aansluiting te blijven zoeken al die verschillende bubbels. 

Tegelijkertijd is er is veel te delen – voor iedereen uit de verschillende bubbels. Want Nederland is het vijfde gelukkigste land ter wereld, volgens de World Happiness Report. Dat geluk ligt niet in bezit. …

Lees verder

Resultaten

Een overzicht van de resultaten van de case

6A. Maatschappelijk resultaat

In 2019 registreerde Pleegzorg Nederland 10.214 eerste aanmeldingen voor pleegouderschap, meer dan de 10.000 aanmeldingen die ze tot doel hadden. 

Ook werd de negatieve trend van het dalend aantal nieuwe pleegouders in 2019 een halt toegeroepen: 2.778 nieuwe pleegouders werden geaccepteerd, waar dat er in 2018 nog maar 2.566 waren. Pleegzorg Nederland is positief over de campagne, met name over de impact op de samenwerking met gemeenten. Pleegzorgorganisaties en gemeenten hebben gewacht op de landelijke campagne 'Open je wereld' en hebben hun wervingsacties zo veel mogelijk in lijn gebracht met de campagne:  

“De campagne Open je wereld nu lijkt haar eerste vruchten af te werpen: in 2019 hebben meer belangstellen…

Lees verder

Juryrapport

Sluit

Contactgegevens

T. 06 - 520 909 80

VIA kantoor
Weesperplein 4b
1018 XA Amsterdam

Sluit

Typen om te zoeken

Sluit

Ben jij je inloggegevens kwijt?