Wereldwijd de meest prestigieuze award voor effectieve en bewezen marketingcommunicatie

Deelname Effie Awards

De 10 gouden regels

Het schrijven van een Effie case is niet eenvoudig.
Daarom geven we een paar tips die het opstellen wat vereenvoudigen.

1 Kies de juiste categorie

De categorieën waarin kan worden ingezonden, zijn gerelateerd aan de doelstellingen van de campagne. Soms is direct helder in welke categorie ingezonden kan worden. Soms kunnen cases in meerdere categorieën worden ingezonden. Wees kritisch naar jezelf in welke categorie de case de beste kansen maakt. En vul alleen die variabelen in die in de betreffende case ook relevant zijn.

2 Wees helder over de looptijd 

De looptijd van een campagne verschilt per categorie. Wees daarom heel helder over de looptijd. In de categorie merkcampagnes kunnen zelfs meerdere campagnes deel uit maken van een consistente strategie over jaren. De looptijd is vrij te kiezen en hoeft zich niet te beperken tot een jaar. Geef duidelijk aan wat de startdatum en einddatum zijn van de campagne. De bijbehorende resultaatmeting mag maximaal doorlopen tot en met 30 juni 2017.

3 Zorg dat doelen en resultaten corresponderen 

Resultaat kan pas worden vastgesteld als doelstellingen eenduidig en helder gekwantificeerd zijn. En zorg ervoor dat in de resultaten alleen die resultaten worden vermeld die ook tot doel zijn gesteld. Haal commerciële/maatschappelijke (bewustwordings)- en communicatiedoelstellingen niet door elkaar! Concreet: vraag 3 (doelen) en vraag 8 (resultaten) moeten één op één corresponderen. Hetzelfde geldt voor vraag 4 (doelen) en vraag 9 (resultaten).

4 Bewijs het effect met de samenhang tussen de relevante variabelen 

In de formulering van de communicatiedoelstellingen staat een opsomming van mogelijk relevante variabelen. Kies die variabelen uit die ook werkelijk relevant zijn (ze hoeven niet allemaal te worden ingevuld) en laat met name zien hoe de ‘reclamevariabelen’ samenhangen met variabelen op merk, propositie, issue of gedragsniveau. Deze samenhang is cruciaal voor het vaststellen van effect.

5 Strategie is leidend 

Bij de Effie gaat het primair om de strategie die geleid heeft tot succes. Leg in de strategische rationale goed uit welke inzichten hebben geleid tot welke keuzes en wat de logica van denken is geweest om tot de effecten te komen. Creatief werk is ondersteunend aan de strategie. Dat wil zeggen: creatief werk moet een logische vertaling zijn van de gekozen strategie.

6 Wees zuiver 

Commercieel succes is toe te schrijven aan meerdere inspanningen. Het is niet altijd eenvoudig om het effect van communicatie hieruit te destilleren. Het gaat er bij een Effie case dan ook om dat het effect van communicatie aannemelijk wordt gemaakt. Beargumenteer waarom de communicatie-inspanningen tot het succes hebben geleid. Vul vraag 10 ‘relevante andere invloeden’ zorgvuldig in om de jury een zo nauwkeurig mogelijk beeld te geven van het werkelijke effect van communicatie.

7 Wees eerlijk en feitelijk 

Probeer geen verleidende reclame te maken voor je case. Gebruik geen absurde indexcijfers, verzwijg geen cruciale informatie, pas geen misleidende benchmarking toe of vergelijk jezelf niet met de slechtst presterende concurrent. Misleidende marktdefinities die leiderschap suggereren, vallen bij de jury snel door de mand.

8 Zorg voor eenvoud 

Overschrijd de gegeven schrijfruimte op het deelnameformulier niet. Gebruik zo weinig mogelijk jargon uit je branche. De ervaring leert dat cases die kernachtig verwoorden wat de kracht van communicatie is geweest, succesvoller zijn.

9 Documenteer de case goed 

Elke Effie case wordt onder meer beoordeeld op gedetailleerdheid, aanwezigheid en duidelijkheid van de geleverde informatie. Gebruik het juiste onderzoek, wees niet slordig in gebruik van cijfermateriaal en gebruik alleen kwantitatieve gegevens die er echt toe doen. Let goed op de juiste looptijd.

Van het onderzoek dat gebruikt wordt als onderbouwing van de Effie case dient de volgende informatie vermeld te worden:

  • Bronvermelding: partij die het onderzoek heeft uitgevoerd
  • Omvang van de steekproef, steekproefselectie/kenmerken van de steekproef
  • Veldwerkperiode
  • Onderzoeksmethodiek: kwalitatief/kwantitatief, focusgroep/campagnetracking, etc.
10 Maak de jury wijzer 

Elke case wordt door elk jurylid uitvoerig bekeken en beoordeeld. Vanzelfsprekend zijn de juryleden over het algemeen niet tot in elk detail op de hoogte van de diverse producten, diensten of markten waarvoor cases kunnen worden ingezonden. Vul de formulieren helder en duidelijk in en focus daarbij op die informatie die ook werkelijk relevant is voor de beoordeling. Het compleet beantwoorden van vraag 3 in het formulier, ‘de relevantie van de doelstelling’, is hierin van groot belang.

Effie Organisatie - T 020 642 56 42 - E info@effie.nl

Sluit

Contactgegevens

T. 020 - 642 56 42

Effie Organisatie
Prof. W. H. Keesomlaan 4
1183 DJ Amstelveen

Sluit

Typen om te zoeken

Sluit

Ben jij je inloggegevens kwijt?