Wereldwijd de meest prestigieuze award voor effectieve en bewezen marketingcommunicatie

Deelname Effie Awards

In welke categorie zend ik in?

Er zijn vier categorieën waarin Effies kunnen worden ingezonden.
1. Gedragscampagnes - Kort
2. Gedragscampagnes - Lang
3. Merkcampagnes
4. Maatschappelijke campagnes

1 DE VIER CATEGORIEËN 

1 - GEDRAGSCAMPAGNES - KORT

In deze categorie gaat het om kortlopende campagnes, die maximaal 4 maanden gelopen hebben, met uitzonderlijke gedragsresultaten in de markt. Helder afgebakende introductie-, propositie-, product- of deelcampagnes waarbij bewezen is dat communicatie heeft gezorgd voor uitzonderlijke commerciële gedragsresultaten in relatie tot de context/concurrentie. Denk hierbij aan de sterke groei van de verkopen van een product of dienst, met als gevolg de (directe) groei in volume, omzet of marktaandeel. 

2 - GEDRAGSCAMPAGNES - LANG 

In deze categorie gaat het om campagnes die langer dan 4 maanden gelopen hebben, met uitzonderlijke gedragsresultaten in de markt. Meestal gaat het om één campagne voor één merk/product of een specifieke deelpropositie die langer dan 4 maanden gelopen heeft, gedurende een verder vrij te bepalen periode. Daarbij is bewezen dat communicatie heeft gezorgd voor uitzonderlijke commerciële gedragsresultaten in relatie tot de context/concurrentie. Denk hierbij aan de sterke groei van de verkopen, met als gevolg de (directe) groei in volume, omzet of marktaandeel.  

3 - MERKCAMPAGNES                

In deze categorie gaat het gaat primair om de ontwikkeling van de commerciële merkkracht. Om campagnes waarbij bewezen is dat de communicatie ervoor gezorgd heeft dat het merk een sterkere (brein-)positie inneemt in de markt, uitgedrukt in bijvoorbeeld marktaandeel of merkwaarde (bijvoorbeeld het kunnen rekenen van een meerprijs). Het kan om één campagne gaan, maar vaak gaat het om meerdere campagnes binnen een langjarige strategie. Veel voorkomende campagnes in deze categorie zijn (langlopende) merkcampagnes, imagocampagnes, (her)positioneringcampagnes.

4 - MAATSCHAPPELIJKE CAMPAGNES

In deze categorie gaat het om campagnes die een issue op de maatschappelijke agenda hebben weten te plaatsen, een nieuwe gedachte hebben laten postvatten of waarbij de communicatie er voor gezorgd heeft dat de betrokkenheid bij een onderwerp is vergroot. De campagne heeft bewijsbaar bijgedragen aan een andere attitude en eventueel gedrag. Veel voorkomende campagnes in deze categorie zijn (langlopende) voorlichtingscampagnes, ideële campagnes of houding beïnvloedende campagnes. Ook communicatieprogramma’s rondom de license to operate, gebaseerd op verwachtingsmanagement en de maatschappelijke rol van bedrijven, passen bij de categorie 'Maatschappelijk'. Deze categorie is bedoeld is voor adverteerders uit de profit- en non-profitsector. En voor alle communicatiecampagnes met een maatschappelijke doelstelling en resultaat.

 

2 BEKIJK VOORAF KRITISCH IN WELKE CATEGORIE JE CASE TOT ZIJN RECHT KOMT 

Maak een nauwkeurige afweging in welke categorie de effectiviteit van je case het meest overtuigend is. Als je case direct gedragsresultaten laat zien als gevolg van de campagne dan is bijvoorbeeld de categorie 'gedragscampagnes' het meest geschikt. Deze campagne kan een korte looptijd hebben (een paar maanden), maar kan ook jaren hebben gelopen zolang de gedragseffecten een direct gevolg zijn van de campagne. Deze categorie is daarom verder onderverdeeld in ‘Gedrag Kort’ en ‘Gedrag Lang’. Het merk hoeft hierin geen belangrijke rol te spelen.

Kortlopende campagnes zijn campagnes die korter dan 1 jaar gelopen hebben en bewezen uitzonderlijke gedragsresultaten behaald hebben in de markt. Langlopende campagnes zijn campagnes die langer dan 1 jaar gelopen hebben en bewezen uitzonderlijke gedragsresultaten behaald hebben in de markt.

Is het een case waarin commerciële resultaten als gevolg van merkeffecten centraal staan dan is in het algemeen de categorie 'merkcampagnes' het meest geschikt. Vaak gaat het hier over campagnes die een langere looptijd hebben, waarin het merk dus juist een hoofdrol speelt. Merkeffecten zonder commercieel resultaat zijn sowieso onvoldoende om kans te maken op een Effie.

Is het op de kaart zetten van een belangrijk maatschappelijk issue het belangrijkste resultaat, dan is de categorie 'bewustwording' het meest relevant. Natuurlijk is het altijd mogelijk dat een case in meerdere categorieën past. Vraag jezelf dan af in welke categorie het effect wat je wilt laten zien het meest overtuigend is.

STEL JEZELF BIJVOORBEELD DE VOLGENDE VRAGEN 

 

1. GAAT HET OM DIRECTE EFFECTEN OF OM INDIRECTE EFFECTEN

Campagnes met directe effecten passen beter in de Gedragscategorieën ‘Gedrag Kort’ en ‘Gedrag Lang’. Campagnes met indirecte effecten (vaak het gevolg van de merkontwikkeling) passen vaak beter in de categorie 'Merkcampagnes'.

2. SPEELT HET MERK EEN HOOFDROL IN HET AAN TE TONEN EFFECT?

Kies dan voor 'Merkcampagnes'.

3. GAAT HET OM EEN MAATSCHAPPELIJK ISSUE?

Kies dan voor de categorie ‘Maatschappelijk’. In deze categorie gaat het niet direct om gedragsresultaten, maar het mag natuurlijk wel als bewijs van effect. Commerciële resultaten zijn hier niet belangrijk.

4. WIL JE VERANDERD MAATSCHAPPELIJK GEWENST GEDRAG ALS GEVOLG VAN EEN CAMPAGNE AANTONEN?

Dan past je case zowel in de categorie ‘Maatschappelijk’ als in een van de gedragscampagnes (Kort of Lang). Echter, als de focus puur en alleen op gedrag ligt dan is de categorie ‘Gedrag Kort’ of ‘Gedrag Lang’ wellicht passender. Gaat het om de combinatie 'Maatschappelijk’ en gedrag of om gedrag als bewijs van effectieve bewustwording, dan is de categorie gedragscampagnes passender.

Als je na het lezen van deze inleiding niet helder hebt welke categorie het beste is, schrijf de case dan in een notendop uit vanuit een verschillende categorie. Vaak wordt dan duidelijk welke categorie het beste past. Daarnaast kan je ons altijd bellen om mee te denken welke categorie het beste past.

Effie Organisatie - T 020 642 56 42 - E info@effie.nl

Sluit

Contactgegevens

T. 020 - 642 56 42

Effie Organisatie
Prof. W. H. Keesomlaan 4
1183 DJ Amstelveen

Sluit

Typen om te zoeken

Sluit

Ben jij je inloggegevens kwijt?