Wereldwijd de meest waardevolle award voor effectieve en bewezen marketingcommunicatie. Georganiseerd door de VIA & BVA

Deelname Effie Awards

In welke campagne categorie zend ik in?


LET OP: Er gelden verschillende inzenddeadlines voor de Effie Awards. Hoe eerder je inzendt, hoe voordeliger.
Eerste deadline: woensdag 15 juli 2020 ||  Final deadline: dinsdag 1 september 2020. Meer info


Er zijn vier categorieën waarin Effies kunnen worden ingezonden.
1. Gedragscampagnes - Kort
2. Gedragscampagnes - Lang
3. Merkcampagnes
4. Maatschappelijke impact

1 DE VIER CATEGORIEËN 

1 - GEDRAGSCAMPAGNES - KORT

Is door de inzet van een activerende campagne, met een looptijd van maximaal 4 maanden, het gedrag op korte termijn sterk veranderd, waardoor ook de commerciële resultaten aantoonbaar zijn verbeterd? Denk aan: uitzonderlijke stijging van de omzet, het aantal klanten, marktaandeel of zelfs de hele markt, bijvoorbeeld dankzij het stimuleren van penetratie of herhalingsaankopen.
In deze categorie gaat het vaak om campagnes waarbij slim gebruik wordt gemaakt van de bestaande merkkracht. De campagne mag een onderdeel zijn van een langer lopende campagne.

2 - GEDRAGSCAMPAGNES - LANG 

Is het consumentengedrag over tijd sterk veranderd/verbeterd dankzij de gekozen communicatie-strategie, waardoor ook de commerciële resultaten aantoonbaar zijn verbeterd: uitzonderlijke stijging van de omzet, het aantal klanten, het marktaandeel of zelfs de hele markt. 
In deze categorie betreft het vaak de (her)introductie van een propositie of merk waarbij succes primair bestaat uit het veroveren van marktpositie, bijvoorbeeld dankzij stimuleren penetratie of herhalingsaankopen.

3 - MERKCAMPAGNES                

Is de merkbetekenis in de tijd gewijzigd en het merk duurzaam krachtiger geworden, waardoor de commerciële positie van het merk aantoonbaar is verbeterd: uitzonderlijke stijging v/h marktaandeel (of juist handhaving!), nieuwe marktruimte, financiële meerwaarde? In deze categorie ligt vaak een herpositionering, of herintroductie aan de basis van het succes. Het gaat hier primair om de kracht/waarde van het merk die in de tijd is opgebouwd en de commerciële waarde die daarmee samenhangt. De case kan meer campagnes beslaan, die binnen dezelfde strategie zijn ingezet.

4 - MAATSCHAPPELIJKE impact

Is aantoonbaar de bewustwording vergroot en/of de attitude gewijzigd t.a.v. een maatschappelijk issue dankzij het communicatie-inzicht, en wordt dit ondersteund met positieve (gedrags)keuzes die mensen zijn gaan maken?
Binnen deze categorie worden cases van profit en non-profit organisaties primair beoordeeld op de realisatie van maatschappelijke doelstellingen (naast een eventuele positieve afstraling/bijdrage op de eigen organisatie).

 

2 BEKIJK VOORAF KRITISCH IN WELKE CATEGORIE JE CASE TOT ZIJN RECHT KOMT 

Maak een nauwkeurige afweging in welke categorie de effectiviteit van je case het meest overtuigend is. Als je case direct gedragsresultaten laat zien als gevolg van de campagne dan is bijvoorbeeld de categorie 'gedragscampagnes' het meest geschikt. Deze campagne kan een korte looptijd hebben (een paar maanden), maar kan ook jaren hebben gelopen zolang de gedragseffecten een direct gevolg zijn van de campagne. Deze categorie is daarom verder onderverdeeld in ‘Gedrag Kort’ en ‘Gedrag Lang’. Het merk hoeft hierin geen belangrijke rol te spelen.

Kortlopende campagnes zijn campagnes die korter dan 1 jaar gelopen hebben en bewezen uitzonderlijke gedragsresultaten behaald hebben in de markt. Langlopende campagnes zijn campagnes die langer dan 1 jaar gelopen hebben en bewezen uitzonderlijke gedragsresultaten behaald hebben in de markt.

Is het een case waarin commerciële resultaten als gevolg van merkeffecten centraal staan dan is in het algemeen de categorie 'merkcampagnes' het meest geschikt. Vaak gaat het hier over campagnes die een langere looptijd hebben, waarin het merk dus juist een hoofdrol speelt. Merkeffecten zonder commercieel resultaat zijn sowieso onvoldoende om kans te maken op een Effie.

Is het op de kaart zetten van een belangrijk maatschappelijk issue het belangrijkste resultaat, dan is de categorie 'bewustwording' het meest relevant. Natuurlijk is het altijd mogelijk dat een case in meerdere categorieën past. Vraag jezelf dan af in welke categorie het effect wat je wilt laten zien het meest overtuigend is.

 

STEL JEZELF BIJVOORBEELD DE VOLGENDE VRAGEN :

1. GAAT HET OM DIRECTE EFFECTEN OF OM INDIRECTE EFFECTEN

Campagnes met directe effecten passen beter in de Gedragscategorieën ‘Gedrag Kort’ en ‘Gedrag Lang’. Campagnes met indirecte effecten (vaak het gevolg van de merkontwikkeling) passen vaak beter in de categorie 'Merkcampagnes'.

2. SPEELT HET MERK EEN HOOFDROL IN HET AAN TE TONEN EFFECT?

Kies dan voor 'Merkcampagnes'.

3. GAAT HET OM EEN MAATSCHAPPELIJK ISSUE?

Kies dan voor de categorie ‘Maatschappelijk’. In deze categorie gaat het niet direct om gedragsresultaten, maar het mag natuurlijk wel als bewijs van effect. Commerciële resultaten zijn hier niet belangrijk.

4. WIL JE VERANDERD MAATSCHAPPELIJK GEWENST GEDRAG ALS GEVOLG VAN EEN CAMPAGNE AANTONEN?

Dan past je case zowel in de categorie ‘Maatschappelijk’ als in een van de gedragscampagnes (Kort of Lang). Echter, als de focus puur en alleen op gedrag ligt dan is de categorie ‘Gedrag Kort’ of ‘Gedrag Lang’ wellicht passender. Gaat het om de combinatie 'Maatschappelijk’ en gedrag of om gedrag als bewijs van effectieve bewustwording, dan is de categorie gedragscampagnes passender.

Als je na het lezen van deze inleiding niet helder hebt welke categorie het beste is, schrijf de case dan in een notendop uit vanuit een verschillende categorie. Vaak wordt dan duidelijk welke categorie het beste past. Daarnaast kan je ons altijd bellen om mee te denken welke categorie het beste past.

Effie Organisatie - T 020 642 56 42 - E info@effie.nl

Sluit

Contactgegevens

T. 020 - 642 56 42

VIA kantoor
Polonceaukade 17
1014 DA Amsterdam

Westergas

Sluit

Typen om te zoeken

Sluit

Ben jij je inloggegevens kwijt?