Wereldwijd de meest waardevolle award voor effectieve en bewezen marketingcommunicatie. Georganiseerd door de VIA & BVA

Deelname Effie Awards

Reglement Effie Awards 2021

Lees vóór het invullen van de Effie case dit reglement, de regels en de algemene voorwaarden goed door.

 

1 Deelname Effie Awards 

 1. Zowel bureaus als adverteerders kunnen cases voor een Effie inzenden.
 2. Derde bureaus op het gebied van commerciële communicatie (thema, design, media, direct marketing, public relations, experience, internet, sponsoring, etc.) die hebben bijgedragen aan de case of door hun activiteiten de effectiviteit in de case hebben beïnvloed, dienen voor gezien te tekenen c.q. deze mede in te dienen. Daar het isoleren van effectiviteit van een bepaalde vorm van communicatie vaak lastig zal zijn, verdient het aanbeveling om wanneer daar sprake van is de case gezamenlijk in te dienen.
 3. De Effie Organisatie sluit geen enkele vorm van (al dan niet geïntegreerde) commerciële communicatie uit van bekroning. Corporate- en themacampagnes, product/dienst introductiecampagnes, enkelvoudige uitingen en marketing-pr campagnes, gesponsorde programma’s, events, interactive media-, viral marketing- en buzz-campagnes en designcases-verpakking, corporate identity en productdesign, kunnen meedingen.
 4. Deelnemers zijn verplicht alle factoren te vermelden die de resultaten hebben beïnvloed, ook als die door andere bureaus zijn bedacht en uitgevoerd.
 5. Het aantal inzendingen per deelnemer is onbeperkt, mits aan de regels is voldaan. Een inzending is geldig als deze definitief is gemaakt in de Effie inzendmodule op effie.nl/inzenden
 6. Aan het online inzendformulier mag niets aangepast worden door het bureau of de adverteerder. Eventuele visuele bijlagen (grafieken, tabellen, e.d.) dienen op simpel wit papier bijgevoegd te worden en niet op briefpapier van de adverteerder of het bureau. Evenmin mag op enig deelnameformulier creatief materiaal getoond worden. Wanneer men zich niet houdt aan deze regels, wordt de case niet geaccepteerd. Na aanpassing mag de case opnieuw ingezonden worden, mits dit binnen de deadline valt.
 7. Bij de beoordeling van de cases wordt de grootte van het communicatiebudget meegewogen.
 8. Cases die internationaal campagne gelopen hebben mogen ingezonden worden, zolang de campagne ook in Nederland heeft gelopen én daarvoor resultaten kunnen worden aangetoond. Hierbij is het van belang dat in de case goed beschreven wordt hoe het concept voor de Nederlandse markt is uitgewerkt.

 

2 Het invullen van het inzendformulier 

 1. De informatie op het inzendformulier is 100% accuraat en kan niet meer aangepast worden na het definitief maken.
 2. De verscheidenheid aan cases vraagt om enige flexibiliteit bij het invullen van het inzendformulier. Alle paragrafen die er voor de case echt toe doen, dienen ingevuld te worden. Als ze niet relevant zijn, mogen ze – onder vermelding van: niet van toepassing – worden overgeslagen. Doe dit zo weinig mogelijk. Gebruik het niet als excuus omdat er geen informatie voorhanden is.
 3. Een case zonder cijfers is niet te beoordelen. Het is in ieder geval belangrijk dat benadrukt wordt dat cases zonder (of met weinig) cijfermatig materiaal minder kans maken op een Effie.
 4. Bronvermelding van alle gegeven cijfers is verplicht. Wanneer er geen, of een onjuiste bron vermeld wordt, kan de kans op een Effie verminderen. Het is belangrijk dat de bron van alle cijfers bekend is, zodat de betrouwbaarheid van de gegeven cijfers beoordeeld kan worden.
 5. Wanneer er ontwikkelingen aangegeven worden, dient dit steeds te gebeuren in procenten. Zo raakt men niet verward tussen procentuele en absolute groei. Bovendien creëer je een eenheid zodat er beter vergeleken kan worden.
 6. Geef relevante cijfermatige informatie, ook over concurrenten. Ga er niet vanuit dat de juryleden precies weten wat er in jouw markt gebeurt. Leg dit uit en geef zo veel mogelijk informatie zodat er een duidelijke vergelijking gemaakt kan worden. Soms zegt enkelzijdige informatie over de markt vanuit de adverteerder te weinig om tot een goed oordeel te komen. Is de groei van het marktaandeel uitzonderlijk voor die specifieke markt op dat specifieke moment?
 7. Bij concurrentiegevoelige informatie kan men met indexcijfers werken. Wanneer men echter de echte cijfers kan geven, heeft dit vanzelfsprekend de voorkeur. Het kan nuttig zijn om te benadrukken dat concurrentiegevoelige informatie prima vertaald kan worden naar indices. Aldus is concurrentie geen reden om geen case in te leveren.

 

3 Redenen voor verminderde of geen kans op een Effie 

 1. Cases die eerder met een Effie zijn bekroond.
 2. Cases waarvan de inzendkosten niet tijdig zijn ontvangen.
 3. Cases waaraan derden (bureaus op het gebied van commerciële communicatie) wezenlijk hebben bijgedragen of cases waarvan de effectiviteit is beïnvloed door activiteiten van derden, maar waarbij deze derden niet ‘voor gezien’ getekend hebben.
 4. Cases waarbij derden geen toestemming hebben gegeven om mede in te dienen.
 5. Cases waarbij niet duidelijk is aangegeven wat de startdatum van de campagne is geweest en welke meetmomenten zijn gehanteerd. De startdatum van de campagne om mee te doen voor de Effie Awards moet liggen in 2021 of daarvoor. De campagne en de bijbehorende resultaatmeting mogen doorlopen tot 30 juni 2021.
 6. Cases waarvan het succes is terug te voeren op uitsluitend een prijs- of premiumactie.
 7. Cases waarin cijfers worden gegeven zonder bronvermelding.
 8. Cases waarin de gevraagde cijfers ontbreken.
 9. Cases die de regels omtrent het formulier niet hebben toegepast (aantal woorden, lay-out, creatief materiaal).

 

4 Algemene voorwaarden 

Credits

Alle creatieve en strategische partners, die hebben bijgedragen aan de marketing communicatie inspanningen dienen te worden vermeld. Er kunnen evenwel maximaal drie bureaus als ‘hoofdaannemers/ leidend’ worden opgenomen.

Publicatie van inzendingen & rechten

Alle ingezonden cases die door de jury van voldoende niveau worden beoordeeld, zullen worden gepubliceerd. De case samenvatting zal worden gepubliceerd op o.a. de Effie website en worden gebruikt tijdens de uitreiking en voor promotionele en media doeleinden. Winnende cases worden per definitie gepubliceerd. De publicatie is aan de discretie van de Effie Organisatie. De Effie Organisatie, VIA, BVA en andere direct betrokkenen gaan vertrouwelijk om met inzending gerelateerde informatie. Cijfers en andere gevoelige informatie worden niet met derden gedeeld, of naar buiten gebracht zonder toestemming. In dit verband ondertekenen juryleden dan ook een geheimhoudingsverklaring.

Het creatief werk en de samenvatting van de case die worden ingezonden, worden eigendom van de Effie Organisatie en zullen niet worden teruggezonden. Door inzending verkrijgt de Effie Organisatie automatisch het recht om een en ander te kopiëren, reproduceren en tentoon te stellen ten behoeve van educatieve en publicitaire doeleinden. Het creatieve werk bestaat uit een video van maximaal 5 minuten met al het voor het succes van de case wezenlijke werk en stills. De case samenvatting van 90 woorden is de te publiceren samenvatting van de case. Naast de publicatie van creatief werk & samenvatting kunnen de inzenders de Effie Organisatie ook nog het recht verlenen de ingezonden case als beschreven in deel 2 (a, b of c) dan wel een geredigeerde versie van de case te publiceren, reproduceren en tentoon te stellen voor educatieve en promotionele doeleinden.

Effie Award beeld

Alle winnende inzendingen ontvangen twee Effie Awards. Maximaal twee ‘leidende’ bureaus kunnen naast de naam van de klant en de casenaam worden vermeld. Al diegenen die een bijdrage hebben geleverd en in de ‘credits’ vermeld staan, kunnen duplicaten of gepersonaliseerde Effie Awards met de vermelding van de eigen bureaunaam naast die van (een van de) (het) ‘leidende’ bureau(s) bestellen.

10 redenen voor diskwalificatie

 1. Geen resultaat referentie
 2. Onvoldoende informatie (creatie werk)
 3. Vermelden bureaunaam in case of op of bij creatief werk
 4. Vermelden resultaten in creatieve reel (Voor voorwaarden casefilm: zie beschrijving in inzendformulier)
 5. Opnemen van logo’s, beeldmateriaal of andere creatief werk, dan wel anders dan standaard zwart font in casebeschrijving
 6. Het op andere wijze inleveren van de case dan via de inzendmodule
 7. Niet naleven dan wel aanpassen van instructies/ vragen inzendformulier
 8. Inzenden incomplete case
 9. Ontbreken Nederlandse vertaling van uitingen
 10. Te late ontvangst case dan wel betaling (bekijk hier de deadlines)

Effie Organisatie - T 085 401 08 02 - E info@effie.nl

Sluit

Contactgegevens

T. 06 - 520 909 80

VIA kantoor
Weesperplein 4b
1018 XA Amsterdam

Sluit

Typen om te zoeken

Sluit

Ben jij je inloggegevens kwijt?