Wereldwijd de meest waardevolle award voor effectieve en bewezen marketingcommunicatie. Georganiseerd door de VEA & BVA

Juryleden + Proces 2018

Juryleden + Proces 2018

EFFIE JURYLEDEN 2018

De namen met een *sterretje zijn dit jaar nieuw toegetreden in de jury.

maatschappelijke CAMPAGNES

 
Michael Amiabel (SE Consultantcy)Onafhankelijk + Voorzitter
Andy Santegoeds (Metrixlab)Onafhankelijk
Birgit Blomberg (Unilever)BVA
Christine Swart (Women Inc)BVA
Jolanda Ravenek (Eneco)BVA
Tim Claassen (Havas Lemz)VEA
Rik Heijmen (Kokoro)VEA
Patrick Molleman (Omnicom Media Group)*VEA
  

MERKCAMPAGNES

 
Marc van Eck (Business Openers) Onafhankelijk + Voorzitter
Margot Bouwman (New Cheese)Onafhankelijk
Ana Henriques (Heineken)BVA
Valerie van Schaick (Nestle)BVA
Randy van Essen (T-Mobile)BVA
Kees Kalk (Dawn)VEA
Job Koopman (Etcetera)*VEA
Saskia Bossink*VEA
  

GEDRAGSCAMPAGNES lang

 
Jack de Graaff (Mensch) Onafhankelijk + Voorzitter
Ronald Voorn (Science4business.nl)Onafhankelijk
Brieke Hillen (Wessanen)BVA
Willem Jan Lems (Bol.com)*BVA
Esther Oostrom (Aegon)*BVA
Hans Bauman (Roorda)VEA
Klaas Weima (Energize)VEA
Wim Jan Zijlstra (TBWA)VEA
  

GEDRAGSCAMPAGNES kort

 
Hans Middelhoek (The USP Company)Onafhankelijk + Voorzitter
Karen de Loos (KIK Communicatie)Onafhankelijk
Louise Meijer (ING)BVA
Nicole Freid (Hak)BVA
Jos van den Bergh (Renault)*BVA
Ivo Roefs (DDB & Tribal Amsterdam)VEA
Joram Helmer (XXS Amsterdam)*VEA
Wybe Sallows (CODE D’AZUR)VEA
  

HOOFDJURY

 
Tex Gunning (LeasePlan Corporation)Hoofdjuryvoorzitter
Mary Hoogerbrugge (De Positioneerders)Algemeen lid
Michael Amiabel (SE Consultantcy)Voorzitter Maatschappelijke campagnes
Mark van Eck (Business Openers)Voorzitter Merkcampagnes
Jack de Graaff (Mensch)Voorzitter Gedragscampagnes Lang
Hans Middelhoek (The USP Company)Voorzitter Gedragscampagnes Kort


JURY PROCES 

Effie Nederland hanteert twee juryniveaus: vier vakjury’s en een hoofdjury.

1 - VAKJURY'S + juryvakdagen


Elke categorie kent zijn eigen jury. Hiermee zorgen we ervoor dat de kennis van de juryleden zoveel mogelijk aansluit bij de vereiste kennis om in deze categorie tot een deskundig oordeel te komen. De vier vakjury’s:


•  Jury Maatschappelijk - 27 september 2018
•  Jury Merk - 28 september 2018
•  Jury Gedrag Lang - 01 oktober 2018
•  Jury Gedrag Kort - 02 september 2018

  • Hoofdjury - 10 oktober 2018


JURYLEDEN
De jury bestaat uit acht juryleden:
2 onafhankelijke juryleden (waarvan een de voorzitter is)
3 door BVA benoemde juryleden afkomstig van adverteerderszijde
3 door VEA benoemde juryleden afkomstig uit de bureauwereld.

JURYPROCES
De vakjury’s beoordelen de cases in hun categorie op effectiviteit en komen samen tot een oordeel welke cases een Effie verdienen. Ook stellen zij vast welke kleur (goud, zilver, brons) de Effie zou moeten hebben. Zij schrijven een kort juryrapport als onderbouwing voor hun oordeel. Er wordt gewerkt vanuit het principe van ‘overeenstemming’. Alle juryleden moeten in principe achter de Effie waardigheid van de case staan alsmede van de kleur van de Effie. Mocht er geen overeenstemming worden bereikt dan kan er gestemd worden. Dat kan over de Effie waardigheid en over de kleur van de Effie. In deze stemming stemt de voorzitter niet mee, zodat er altijd een meerderheid wordt gerealiseerd. De Effie waardige cases worden door de juryvoorzitter in gebracht in de hoofdjury met een onderbouwing.

De juryleden ontvangen hun cases digitaal. Ze kunnen dan in hun eigen tempo en wanneer het hen uitkomt de cases beoordelen. Het oordeel van elk jurylid wordt vastgelegd in het beoordelingsformulier en onderling verspreid. Zo ontstaat voor de uiteindelijk jurybespreking al een duidelijk beeld over de waardering van de cases. Het doel van de jurybijeenkomst is om definitief vast te stellen welke cases in aanmerking komen voor een Effie. En welke kleur. Het oordeel van de jury wordt vastgelegd in een juryrapport.

EXTERNE CONSULTANTS
Mocht het zo zijn dat er kennis ontbreekt in het juryteam, dan bestaat de mogelijkheid om externe kennis in te schakelen. Concreet betekent dit dat de mogelijkheid bestaat om externe consultants met hele specifieke kennis van onderhavige markten uit te nodigen om de jury bij te spijkeren en te adviseren om de ingezonden case zo objectief mogelijk te kunnen beoordelen.

2 - HOOFDJURY


De hoofdjury bestaat uit 6 personen: de vier voorzitters van de vakjury’s, een eigen hoofdvoorzitter en een algemeen lid. De hoofdjury beoordeelt alle door de vakjury’s aangemerkte cases die in aanmerking komen voor de Effie. De voorzitter van de betreffende vakjury waarin de case is beoordeeld, geeft toelichting en ‘verdedigt als een coach’ het oordeel over de case. En tevens waarom de case welke kleur Effie krijgt. De hoofdjury werkt vanuit het principe van overeenstemming: ieder jurylid moet in principe de Effie waardigheid ondersteunen. Mocht er geen overeenstemming worden bereikt, dan volgt een stemming. In deze stemming stemt de hoofdvoorzitter niet mee, zodat er altijd een meerderheid wordt gerealiseerd. Deze stemming kan gaan over de Effie waardigheid en over de kleur van de Effie. De hoofdvoorzitter ziet toe op de objectiviteit waarmee de Effies worden vastgesteld. De hoofdjury stelt vlak voor de uitreiking de definitieve Effies vast. 

De leden van de hoofdjury ontvangen de juryrapporten van de door de vakjury geselecteerde cases die in aanmerking komen voor een Effie. De juryleden geven hun oordeel over deze rapporten. Dit wordt voorafgaand aan de jurybijeenkomst onderling verspreid. De jurybijeenkomst stelt de definitieve Effie's en kleuren vast, vult waar nodig de juryrapporten aan en stelt deze rapporten definitief vast.

Naar home

Sluit

Contactgegevens

T. 020 - 642 56 42

Effie Organisatie
Generaal Vetterstraat 82
1059 BW Amsterdam

Sluit

Typen om te zoeken

Sluit

Ben jij je inloggegevens kwijt?