Wereldwijd de meest waardevolle award voor effectieve en bewezen marketingcommunicatie. Georganiseerd door de VIA & BVA

Juryleden + Proces 2020

Juryleden + Proces 2020

EFFIE JURYLEDEN 2020

 

Gedragscampagnes lang

 

Valerie van Schaick

Nestle

Voorzitter


Esther Oostrom

Klaverblad

bvA


Wieke Vrielink​

Schiphol Group

bvA


Ralf van Lieshout

Greenhouse

VEA


 

Ronald Voorn

Science4business.nl

Onafhankelijk


Ine Stultjens

Auping

bvA


Marc Leurs 

Xsaga

VEA


Edward de Ridder

Alfred

VEA


 

Gedragscampagnes kort

 

Karen de Loos              

KIK Communicatie

Voorzitter


Charlotte Zelders

ANWB

bvA


Marjolein Vendrig

BEVER

bvA


Brian Hirman

GUC

VEA


 

Gerrit van Bruggen

Erasmus

Onafhankelijk


Roel de Kok

Energiedirect.nl

bvA


Isabelle Dacz

Wavemaker

VEA


Erik Wiese

Blauw Gras

VEA


 

Maatschappelijke Impact

 

Tim Claassen          

Havas Lemz

Voorzitter


David Verschoor

Hartstichting

bvA


Arno de Jong

Nederlandse Loterij

bvA


Wouter Glaser

Glasnost

VEA


 

 

Christine Swart

Twist

Onafhankelijk


Marcel de Jong

Ministerie van Alg. Zaken

bvA


Patrick Molleman

Omnicom Media Group

VEA


Patritia Pahladsingh

TBWA\NEBOKO

VEA


 

MERK campagnes

 

Hans Middelhoek       

The USP Company

Voorzitter


Marielle Krouwel

PWC

bvA


Hans Voorn

DELA

bvA


Esther Overmars

N=5

VEA


 

 

Edwin Beijer

MeMo2

Onafhankelijk


Esmee Blom

Plus Retail

bvA


Philip Kok

The Valley

VEA


Job Koopman

DDB Unlimited

VEA


 

Hoofdjury

 

Mary Hoogerbrugge

De Positioneerders

 


 

 

Alfred Levi

Heelal

 


 

 

JURY PROCES 

Effie Nederland hanteert twee juryniveaus: vier vakjury’s en een hoofdjury.

1 - VAKJURY'S + juryvakdagen


Elke categorie kent zijn eigen jury. Hiermee zorgen we ervoor dat de kennis van de juryleden zoveel mogelijk aansluit bij de vereiste kennis om in deze categorie tot een deskundig oordeel te komen. De vier vakjury’s:


•  Jury Maatschappelijke Impact 
•  Jury Merk 
•  Jury Gedrag Lang 
•  Jury Gedrag Kort 

  • Hoofdjury 


JURYLEDEN
De jury bestaat uit acht juryleden:
2 onafhankelijke juryleden (waarvan een de voorzitter is)
3 door BVA benoemde juryleden afkomstig van adverteerderszijde
3 door VEA benoemde juryleden afkomstig uit de bureauwereld.

JURYPROCES
De vakjury’s beoordelen de cases in hun categorie op effectiviteit en komen samen tot een oordeel welke cases een Effie verdienen. Ook stellen zij vast welke kleur (goud, zilver, brons) de Effie zou moeten hebben. Zij schrijven een kort juryrapport als onderbouwing voor hun oordeel. Er wordt gewerkt vanuit het principe van ‘overeenstemming’. Alle juryleden moeten in principe achter de Effie waardigheid van de case staan alsmede van de kleur van de Effie. Mocht er geen overeenstemming worden bereikt dan kan er gestemd worden. Dat kan over de Effie waardigheid en over de kleur van de Effie. In deze stemming stemt de voorzitter niet mee, zodat er altijd een meerderheid wordt gerealiseerd. De Effie waardige cases worden door de juryvoorzitter in gebracht in de hoofdjury met een onderbouwing.

De juryleden ontvangen hun cases digitaal. Ze kunnen dan in hun eigen tempo en wanneer het hen uitkomt de cases beoordelen. Het oordeel van elk jurylid wordt vastgelegd in het beoordelingsformulier en onderling verspreid. Zo ontstaat voor de uiteindelijk jurybespreking al een duidelijk beeld over de waardering van de cases. Het doel van de jurybijeenkomst is om definitief vast te stellen welke cases in aanmerking komen voor een Effie. En welke kleur. Het oordeel van de jury wordt vastgelegd in een juryrapport.

EXTERNE CONSULTANTS
Mocht het zo zijn dat er kennis ontbreekt in het juryteam, dan bestaat de mogelijkheid om externe kennis in te schakelen. Concreet betekent dit dat de mogelijkheid bestaat om externe consultants met hele specifieke kennis van onderhavige markten uit te nodigen om de jury bij te spijkeren en te adviseren om de ingezonden case zo objectief mogelijk te kunnen beoordelen.

2 - HOOFDJURY


De hoofdjury bestaat uit 6 personen: de vier voorzitters van de vakjury’s, een eigen hoofdvoorzitter en een algemeen lid. De hoofdjury beoordeelt alle door de vakjury’s aangemerkte cases die in aanmerking komen voor de Effie. De voorzitter van de betreffende vakjury waarin de case is beoordeeld, geeft toelichting en ‘verdedigt als een coach’ het oordeel over de case. En tevens waarom de case welke kleur Effie krijgt. De hoofdjury werkt vanuit het principe van overeenstemming: ieder jurylid moet in principe de Effie waardigheid ondersteunen. Mocht er geen overeenstemming worden bereikt, dan volgt een stemming. In deze stemming stemt de hoofdvoorzitter niet mee, zodat er altijd een meerderheid wordt gerealiseerd. Deze stemming kan gaan over de Effie waardigheid en over de kleur van de Effie. De hoofdvoorzitter ziet toe op de objectiviteit waarmee de Effies worden vastgesteld. De hoofdjury stelt vlak voor de uitreiking de definitieve Effies vast. 

De leden van de hoofdjury ontvangen de juryrapporten van de door de vakjury geselecteerde cases die in aanmerking komen voor een Effie. De juryleden geven hun oordeel over deze rapporten. Dit wordt voorafgaand aan de jurybijeenkomst onderling verspreid. De jurybijeenkomst stelt de definitieve Effie's en kleuren vast, vult waar nodig de juryrapporten aan en stelt deze rapporten definitief vast.

Naar home

Sluit

Contactgegevens

T. 020 - 642 56 42

VIA kantoor
Polonceaukade 17
1014 DA Amsterdam

Westergas

Sluit

Typen om te zoeken

Sluit

Ben jij je inloggegevens kwijt?